Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Politie, recht en criminaliteit

‘Nucleaire top in Den Haag wordt grootste politie-operatie ooit’

Foto ANP / Phil Nijhuis

Tijdens de nucleaire top, die op 24 en 25 maart wordt gehouden in Den Haag, worden 13.000 agenten ingezet. Het gaat om de grootste politie-operatie ooit, werd zojuist meegedeeld in een persconferentie.

Ter vergelijking: er wordt vier keer zoveel politie ingezet als bij de troonswisseling op 30 april vorig jaar. Daarnaast staat de Randstad “zeer ernstige verkeershinder” te wachten. Mensen die niet per se in de omgeving moeten zijn, kunnen beter thuisblijven, luidt het advies van Rijkswaterstaat. Wie toch in Den Haag, Schiphol en omgeving moet zijn, moet buiten de spits reizen of met de trein. De NS zet extra lange treinen in tussen Amsterdam en Rotterdam.

Beveiligd zeegebied en een luchtverdedigingssysteem

  • In het luchtruim en op zee gelden ook beperkingen. Recreatieve luchtvaart is in de wijde omgeving van de Randstad niet mogelijk. Er staan vliegtuigen en helikopters klaar voor eventuele onderscheppingen. Daarnaast wordt op een aantal locaties langs de kust een luchtverdedigingssysteem opgesteld.
  • Op Schiphol wordt de Polderbaan gebruikt voor het parkeren van de vliegtuigen waarmee de wereldleiders en hun delegaties aankomen. De voorbereidingen starten op 10 maart.
  • De Noordzee is tijdens de top zo veel mogelijk vrij. De haven van Scheveningen blijft bereikbaar en vanaf 1 kilometer uit de kust heeft de scheepvaart normale doorgang. In de territoriale zee geldt tussen Monster en Zandvoort een beveiligd zeegebied, waarbinnen alle schepen hun naam, lading en eigenaar bekend moeten maken.
  • Rondom hotels (waar wereldleiders verblijven) kunnen sommige stranden beperkt toegankelijk zijn.

Klik door voor pdf.

58 wereldleiders, 5.000 delegatieleden en 3.000 journalisten

Aan de nucleaire top in het World Forum in Den Haag nemen 58 wereldleiders deel. Daarnaast ontvangt Den Haag 5.000 delegatieleden en 3.000 journalisten. Het is de grootste top die ooit in Nederland is georganiseerd.

Volgens Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, Dick Schoof, blijft Nederland baas in eigen huis:

“Natuurlijk praten we met landen als Amerika en Rusland over de veiligheidsmaatregelen die we nemen. We proberen ook tegemoet te komen aan hun wensen en eisen op dat gebied. Maar uiteindelijk beslissen we zelf welke maatregelen we nodig achten en gaan toepassen.”

Waarom deze top?

De top is nodig om “de hoeveelheid nucleair materiaal te verminderen. Om het materiaal nog beter te beveiligen. En om smokkel aan te pakken”, zegt de site van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Reden om de top in Nederland te organiseren is dat ons land een “wereldwijde reputatie van vrede, recht en veiligheid” heeft, met de internationale gerechtshoven in Den Haag. De top is volgens de site van de organisatie bovendien belangrijk voor Nederland omdat we twee grote transportknooppunten hebben waardoor de kans op smokkel relatief hoog is.