Beroep tegen een boete is nu ook digitaal mogelijk

Weggebruikers die bezwaar willen aantekenen tegen een boete, kunnen dat vanaf vandaag ook via de computer doen. Als er een flitsfoto van hun overtreding beschikbaar is, mogen zij die online gratis bekijken. Dat zegt Herman Bolhaar, de baas van het Openbaar Ministerie, in een interview met De Telegraaf.

Het beantwoorden van bezwaarschriften kan nu soms enkele maanden in beslag nemen. Via de digitale weg wordt die periode teruggebracht tot enkele weken. Het ‘digitale loket’ moet de burger volgens Bolhaar „hulpmiddelen bieden om zijn recht te halen”.

Om hun zaak sterker te maken mogen burgers ook digitaal aanvullend bewijsmateriaal, zoals foto’s, aanleveren. Tot nu toe konden zij hun verhaal alleen telefonisch toelichten.

Door de nieuwe voorziening neemt de kans op kwijtschelding niet af, onderstreept de voorzitter van het College van procureurs-generaal in de krant. Volgens hem worden er jaarlijks tien miljoen verkeersboetes uitgedeeld. Zo’n 450.000 mensen gaan in beroep.

„Ik wil niemand ontmoedigen, maar slechts in een half procent van de gevallen wordt een goede reden gegeven zodat de boete niet betaald hoeft te worden”, aldus Bolhaar. Als bijvoorbeeld kan worden aangetoond dat een agent de gehandicaptenparkeerkaart over het hoofd heeft gezien, kan dat reden voor kwijtschelding zijn.