Pauselijke vredesduiven raken verzeild in oorlog

De duif is internationaal het symbool voor vrede. Al fladderend herinnert het witte gevogelte de mensheid er aan om liefde en vrijheid te koesteren. Maar daar hebben ze in het Vaticaan geen boodschap aan. Tenminste, de zeemeeuwen en zwarte kraaien in het pauselijke grondgebied.

De duif is internationaal het symbool voor vrede. Al fladderend herinnert het witte gevogelte de mensheid eraan om liefde en vrijheid te koesteren. Maar daar hebben ze in het Vaticaan geen boodschap aan. Tenminste, de zilvermeeuwen en bonte kraaien in het pauselijke grondgebied.

Vandaag liet Paus Franciscus bij het zondagse angelusgebed door twee Italiaanse kinderen twee duiven wegvliegen uit het raam van zijn appartement in het Apostolisch Paleis. Al snel daarna ontvouwde zich een waar luchtgevecht voor de tienduizenden bezoekers op het Sint Pietersplein. Fotografen van Reuters en AP legden het schouwspel vast.

De paus kijkt tevreden toe hoe de duiven worden vrijgelaten… Foto Reuters / Alessandro Bianchi

…en zwaait vervolgens nog even naar de tienduizenden mensen op het plein.Foto Reuters / Osservatore Romano

Maar als de plaatsvervanger van God op aarde zich heeft omgedraaid komt er een bonte kraai aanvliegen… Foto AP / Gregorio

…al snel gevolgd door een witte zilvermeeuw. Foto AP / Gregorio Borgia

En wat volgt is allesbehalve fraai. Foto AP / Gregorio Borgia

Foto AP / Gregorio Borgia

Foto Reuters / Alessandro Bianchi

Een duif verloor wat veren door zijn gevecht met de zeemeeuw, maar wist uiteindelijk te ontkomen. Wat er met de andere duif is gebeurd, waar de kraai zich vol overgave op stortte, is nog onbekend. Een jaar geleden werd er ook al een pauselijke vredesduif aangevallen.