Meer storm en regen op de oceaan door vervuiling in China

Foto US NASA SeaWiFT project

Rechtsonder in de foto komt een brede witte pluim het beeld in. Hij hangt boven China en trekt onder Zuid-Korea langs richting de Grote Oceaan, helemaal naar de westkust van de Verenigde Staten. Het is vervuilde lucht, rijk aan fijnstof afkomstig uit het snel groeiend aantal kolencentrales, trucks, auto’s en van het platbranden van bossen in Oost-Azië.

Eerder deze week rekenden Amerikaanse klimaatwetenschappers voor dat die oostwaarts trekkende luchtvervuiling ’s winters leidt tot sterkere cyclonen in het noordwesten van de Grote Oceaan (Nature Communications, 21 januari).

Een deel van dezelfde onderzoekers had eerder al aangetoond dat het op de Grote Oceaan ’s winters meer regent (Geophysical Research Letters, juli 2008). Op basis van satellietmetingen komen ze uit op een stijging van 1,5 millimeter per jaar in de periode 1984-2005. Dat zijn enorme volumes voor een gebied als de Grote Oceaan, die een derde van het aardoppervlak beslaat. Als een van de waarschijnlijkste oorzaken noemden de klimatologen toen al de toenemende luchtvervuiling.

Zoals het proces zich in de Grote Oceaan afspeelt, hoeft het niet overal te gaan. De invloed van aerosolen (fijne stofdeeltjes in combinatie met vloeistofdruppeltjes) op wolkenvorming, en het effect op weerpatronen, wordt slecht begrepen en toont veel variatie. Het is een van de grootste onzekerheden in de huidige klimaatmodellen.

In dit geval rekenden de Amerikaanse onderzoekers in een nieuw computermodel twee scenario’s door, met en zonder vervuiling vanaf land. Ze keken welk scenario het beste paste bij de door satellieten waargenomen winterse cycloonactiviteit in het noordwesten van de Grote Oceaan. Dat bleek het model met vervuiling.

    • Marcel aan de Brugh