Is de inhoud nieuw, daar gaat het om

Bij wetenschappelijke publicaties gaat het over de inhoud. Maar dat woord komt in alle krantenpagina’s die NRC Handelsblad tot nu toe aan zelfplagiaat heeft gewijd niet voor. Citeren uit eerdere publicaties moet worden beoordeeld naar de context en de inhoud van een artikel. Lezers met kennis van het onderwerp zullen een publicatie waarin niets nieuws te vinden is na enkele minuten ter zijde leggen. Computerscans, getelde citaties of impact factors leveren ongetwijfeld interessante kennis op over het wetenschappelijk bedrijf. Uiteindelijk dienen publicaties beoordeeld te worden op hun inhoud. Naar ik hoop zal bij het onderzoek van de VU naar Peter Nijkamp dit aspect prevaleren.

    • Jan Voogd