Het beste studieadvies: gewoon keihard werken

Een bulldozer aan het werk bij een kolenmijn in Kentucky. 40 procent van de uitstoot van CO2 in de VS komt door kolen. Het is de meest vervuilende energiebron.
Een bulldozer aan het werk bij een kolenmijn in Kentucky. 40 procent van de uitstoot van CO2 in de VS komt door kolen. Het is de meest vervuilende energiebron. Foto AFP

Kennis overdragen is al lastig genoeg; leraren zijn er niet om te adviseren over studiekeuze. Stop de soul searching en leer scholieren hard werken. Dat bepaalt studiesucces, meent Ton van Haperen

De doorstroming van voortgezet naar hoger onderwijs is als bagger door een trechter. Veel uitval in het eerste jaar. Vertraging daarna. Het ergste is, iedereen doet heus zijn best. Scholen duiden de belangstelling van hun leerlingen. Het hoger onderwijs kijkt of de nieuwe studie en de student ‘matchen’. Maar jaarlijks 100.000 jongeren effectief begeleiden, dat is nogal een opdracht. Scholen kunnen hun leerlingen beter leren harder te werken. Wat motiveert, is namelijk niet de keuze, maar de succeservaring ná die keuze.

Vijf jaar geleden botste ik op een station tegen Kees aan. Hij moest de trein in. Ik kwam eruit. We wisselden herkenning uit en ik riep: „Hoe gaat het met je studie?” Hij liet weten dat die organisatiekunde niks was. Hij deed nu economie.

Zoals Kees ken ik er velen. Na een gemakkelijke schoolcarrière volgt een studiekeuze. Een paar maanden later vallen de resultaten tegen. Verwijdering van de opleiding komt daar snel achteraan. In september de inschrijving voor een ander vak. Nieuwe kansen, nieuwe prijzen. Volgens cijfers van de Onderwijsinspectie stopt ongeveer 30 procent in het eerste jaar van het hoger onderwijs. Een kwart haalt binnen de termijn van drie jaar een bachelor.

Een beetje vreemd zijn deze treurige cijfers wel. Vanaf 1998 is de bovenbouw van havo en vwo verbouwd. Met slechts één doel: verbetering van de aansluiting op het hoger onderwijs. Loopbaan-oriëntatie en -Begeleiding (LOB) is onderdeel van deze vernieuwing. LOB speurt naar de belangstelling van leerlingen – om van daaruit een juiste studiekeuze te maken. In 2009 blijkt uit onderzoeken dat het resultaat van deze aanpak onbevredigend is. De gekozen studie is vaak anders dan studenten verwachtten. Eenderde van de uitval is te voorkomen met betere voorlichting. Naar aanleiding hiervan komt er extra geld. Schoolbesturen bedenken van alles, maar de uitvoering blijft moeizaam. Op een school is de decaan verantwoordelijk voor LOB. De honderden leerlingen krijgt hij niet verwerkt. Dat moeten leraren doen. Zij voeren gesprekken aan de hand van belangstellingstesten en studiekeuzeactiviteiten. Hun expertise op dit gebied is nul. Intussen verleiden honderden opleidingen met prachtige websites. Op basis van dit materiaal gaan aanstaande studenten naar open dagen. Soms studeren ze op proef. De charme van de grote stad vervangt voor één dag de sleur van het schoolrooster. Een eerlijk beeld van inhoud, eisen en werkwijze ontstaat niet.

En misschien hoeft dat ook niet. Zeker in het eerste studiejaar is niet belangstelling, maar succes- ervaring de motor achter motivatie. Een student die z’n tentamens haalt, gaat door. Stop daarom met soul searching. Leer kinderen liever hard werken op school. Maak ze intellectueel weerbaar. En precies daar valt een wereld te winnen. Kijk naar de realitysoap De School. BNN volgde een havo-voorexamenklas. Omgang met kennis, intens en met plezier: het is niet te zien. In plaats daarvan herrie in de klas en gesprekken over particulier welbevinden. Een leraar zegt in de camera: „Iemand die kennis wil overdragen, heeft het hier zwaar.” Kortom, dit is geen school, maar een jeugdhonk. Een kweekvijver voor kanonnenvoer in het hoger onderwijs. De Onderwijsinspectie constateert dat op de havo eenderde van de lessen zo is.

Dit is maatschappelijk onaanvaardbaar. Studenten lenen voor hun studie. Volgens het weekblad Intermediair is vanaf 2030 meer dan de helft van de bevolking hoogopgeleid. Het gemiddelde loon zal dalen, door een toename van hoogopgeleid arbeidsaanbod . Een schuldenlast, weinig geleerd in het funderend onderwijs en onzekerheid over toekomstig inkomen maken de student die geen geld van thuis meeneemt uiterst kwetsbaar.

Een paar maanden geleden liep ik Kees in een café tegen het lijf. Hij is wéér geswitcht. Deze keer naar bedrijfskunde. Dat gaat ooit lukken. Maar het traject-Kees is op weg naar het einde. Omdat het onbetaalbaar is. Nu maar hopen dat ouders, leerlingen en leraren dat onderhand ook eens beseffen.