NAM is wel degelijk aansprakelijk

De overheid en NAM focussen zich vooral op feitelijke en zichtbare schades van aardbevingen.

Waardevermindering van huizen door geringere aantrekkelijkheid, minder woongenot door angst en door een verzwakte constructie komen nauwelijks aan bod.

Veel Groningers hebben ons uitgelegd ontevreden te zijn over de schadeafhandeling door de NAM, omdat de procedure niet transparant is en de NAM niet onafhankelijk is.

Taxateurs constateren dat schade misschien het gevolg is van achterstallig onderhoud.

De burger moet dan het tegendeel bewijzen, wat ingewikkeld of vrijwel onmogelijk is. Burgers zouden dus een juridisch kader aangereikt moeten krijgen.

Volgens artikel 114 lid 2(d) Mijnbouwwet kunnen burgers advies krijgen van de Technische Commissie Bodembeweging en ingevolge artikel 6:177 lid 1 Burgerlijke Wetboek is de NAM aansprakelijk voor de schade. De burger zou de schuld van de NAM niet hoeven bewijzen.

    • Eric Meijer