Wiegel zelf schuldig aan potverteren

Volgens Hans Wiegel is Nederland bezig met potverteren door het subsidiëren van windmolens en elektrische auto’s (NRC, 15 jan). Hij bekritiseert daarmee het kabinet-Rutte dat gekozen heeft om aan energieconsumenten opcenten te vragen voor de financiering van de nu nog onrendabele hernieuwbare energievoorziening en miskent het verkiezingsprogramma van de VVD. Het klopt dat de partij af wil van subsidies op energieopwekking, maar dan ook alle vormen van opwekking! Wiegel gaat eraan voorbij dat ook voor fossiele energieopwekking tal van subsidiestromen en fiscale voordelen van kracht zijn, de maatschappelijke kosten van fossiel verbranden dan nog niet meegerekend. De risico’s en kosten die het gevolg zijn van klimaatverandering door het opstoken van fossiele brandstoffen laat hij ook buiten beschouwing. Nederland verbruikt jaarlijks haar inkomsten uit gasreserve, zonder daar een nieuwe energievoorziening mee te financieren. De afgelopen zestig jaar is veel te weinig gedaan aan energie-efficiëntie, waarmee we jaarlijks tot wel 15 miljard m3 kunnen besparen. In het tijdperk van Wiegel heeft Nederland met haar gasvoorraden enorm ‘gepotverteerd’, dat mag hij zich allereerst aantrekken!

    • Gijs Dröge
    • Gerd-Jan Otten