Een echt ervaren bankier is én heeft geschikt

Rara, waarin stonden deze boude conclusies opgesomd? „interne regels niet gevolgd”, „onverantwoorde transacties”, „nieuwe activiteiten onvoldoende voorbereid”, „onverantwoorde risico’s... bedreigend voor het voortbestaan...”„een schok in het vertrouwen...” en „een eerste run op de bank.”

Nee, deze reeks van onverstandig bedrijfsbeleid komt niet uit het donderdag verschenen rapport van de evaluatiecommissie Frijns-Hoekstra over de nationalisatie van SNS Reaal – al komen ze bekend voor. Dit zijn strofes uit een al even huiveringwekkende studie: het oorzakenrapport over het faillissement van Van der Hoop Bankiers, de Amsterdamse effectenbank die eind 2005 kapot ging.

Behalve dat ze in dezelfde sector gebeurden, is er tussen de twee financiële debacles nóg een verband. Frijns en Hoekstra legden het concept van hun rapport voor aan „drie deskundigen om haar belangrijkste bevindingen te toetsen”.

Dat waren, om heel voorstelbare redenen, Kees Koedijk en Edgar du Perron, twee hoogleraren die soortgelijk onderzoek deden naar de ondergangen van DSB en Icesave.

De derde geraadpleegde deskundige is opmerkelijker: de eveneens hooggeleerde Philip Stork. Hij was in de jaren 2000-2005 de financiële man van... Van der Hoop Bankiers. En daarmee medeverantwoordelijk voor het hierboven beschreven eerste bankfaillissement van deze eeuw – nog vóór het uitbreken van de kredietcrisis. In 2008 betaalde hij persoonlijk mee aan een schikking met gedupeerde rekeninghouders.

De beste deskundige is een ervaringsdeskundige.

    • Philip de Witt Wijnen