De nieuwe Jeugdwet kan kinderen wel helpen

In de column van Piet Borst (‘De jeugdhulp wordt mishandeld’, Wetenschapsbijlage 18&19 januari) staan fouten. Borst beweert dat alle goede jeugdhulp, inclusief opvang van sociaal zwakke gezinnen, kosteneffectief is.

Er is geen onderzoek in Nederland dat deze uitspraak staaft. Prof. Jan Willem Veerman, Nijmeegse hoogleraar kinder- en jeugdzorg zegt in Binnenlands Bestuur (29 augustus 2013) dat van de mogelijke interventies in de jeugdzorg ten hoogste 5 procent bewezen effectief is. Op de website Effectieve Jeugdinterventies (http://nrch.nl/39sx) van het Nederlands Jeugd instituut hebben slechts 11 van de 213 interventies het stempel Bewezen Effectief. Borst beweert voorts dat „alle deskundigen” zich tegen de Jeugdwet gekeerd hebben. Dit is onjuist, zoals uit deze reactie mag blijken.

Wij vinden dat de nieuwe Jeugdwet juist kansen biedt voor transformatie van het volledig versnipperde ‘stelsel’, waarin vaak niet het kind en het gezin centraal staan. De jeugdzorg op lokaal niveau organiseren in gespecialiseerde multidisciplinaire teams biedt veel voordelen: snel en oplossingsgericht.

De column van Borst gaat niet over de gehele jeugdzorg, maar heeft voornamelijk betrekking op de kinderpsychiatrie. Deze eenzijdige en op onderdelen onware column draagt niet bij aan een belangrijke discussie, waarvan het doel is om ouders en kinderen nog beter te helpen dan nu het geval is. Dat is hard nodig.

De inzenders bestrijden dat goede jeugdhulp kosteneffectief is, omdat er geen onderzoek in Nederland is gedaan dat deze uitspraak staaft. So what? Er is langdurig Amerikaans onderzoek dat spijkerhard aantoont dat goede jeugdhulp werkt en kosteneffectief is (http://nrch.nl/39um). De inzenders schrijven bovendien zelf dat er ook in Nederland bewezen effectieve hulp bestaat, naast een hoop prutswerk.

Waarom dit prutswerk zou verdwijnen als de kinderpsychiatrie uit de medische zorg wordt gelicht, maken de inzenders niet duidelijk. Dat de jeugdhulp (zonder de jeugdpsychiatrie) wellicht beter op dorpsniveau kan worden georganiseerd heb ik niet bestreden. Die overheveling moet wel zorgvuldiger worden voorbereid, moet niet onttakelen wat nu goed werkt, en mag niet gepaard gaan met een grote bezuiniging. En dan mijn onwaarheid over de deskundigen: De petitie tegen de nieuwe jeugdhulp wet is door 89.400 mensen getekend, waaronder 1.100 hoogleraren. Handtekening 50.153 is van Corine de Ruiter.

    • Dr. Ferko Öry
    • Prof. dr. Corine de Ruiter