Blijk van cultuuromslag

„Het imago van bestuurders is belangrijk. Zo is bijvoorbeeld megalomaan gedrag van bestuursvoorzitters een serieuze waarschuwing voor beleggers. Dergelijk gedrag verhoogt immers het risico dat deze persoon niet open staat voor tegenspraak van binnen en buiten de organisatie, eerder over gaat tot grote geldverspillende acquisities en het eigenbelang laat prevaleren boven dat van het bedrijf. De act van Gerrit Zalm is het tegenovergestelde van megalomaan gedrag. Hij stelt zich kwetsbaar op en houdt zijn gehoor een spiegel voor. Zo droeg hij op ludieke wijze bij aan de gewenste cultuuromslag: van bankier naar zakelijk dienstverlener.

Ik hoop alleen dat hij zijn publiek niet te veel heeft afgeleid van de inhoud van de boodschap. De manier waarop Amerikaanse presidenten één keer per jaar de pers te woord staan tijdens het White House Correspondents’ Association Dinner was misschien een betere vorm geweest.”