Toezichthouder in NRC: bevingen zijn een gevaar voor de stad Groningen

Een gaswinningslocatie van de NAM nabij Loppersum.
Een gaswinningslocatie van de NAM nabij Loppersum. Foto ANP / Remko de Waal

Aardbevingen door gaswinning kunnen op den duur meer schade veroorzaken in de stad Groningen. Dat zegt Jan de Jong, inspecteur-generaal van het Staatstoezicht op de Mijnen vandaag in NRC Handelsblad.

Zijn dienst ziet erop toe dat de mijnbouw in ons land “maatschappelijk verantwoord” gebeurt en beoordeelde het winningsplan van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) in het Groningenveld.

Door de aardgaswinning zijn daar steeds meer en zwaardere aardbevingen. Het kabinet besloot daarom vorige week op advies van de toezichthouder de boorputten bij het kwetsbare Loppersum nagenoeg stil te leggen.

‘Risicoanalyse nodig voor hele aardbevingsgebied

De inspecteur-generaal dringt aan op een risicoanalyse voor het hele aardbevingsgebied in Groningen. Tot op heden zijn alleen de gevolgen in kaart gebracht van een veronderstelde aardbeving onder Huizinge.

Het is niet uit te sluiten, zegt De Jong, dat bij zwaardere bevingen ook meer schade in de stad ontstaat.

“En dan kunnen nare dingen gebeuren. Want Groningen is veel dichter bebouwd dan een dorp als Loppersum. Maar door de noodmaatregel bij Loppersum wordt het ook in de stad veiliger.”

De Jong zegt ook:

“Waar het hier om gaat is dat het uiteindelijk de bodemversnelling is die uitmaakt of huizen gevaar lopen. De sterkte van de aardbeving is niet bepalend, omdat dezelfde beving veel of weinig bodemversnelling kan opwekken.”

Zo is ook bekend dat boven veen een veel grotere versterking van bevingen optreedt dan boven klei.

“Door de grotere versnellingen kúnnen huizen instorten, dan kúnnen er doden vallen. Daar moeten we rekening mee houden.”

Sluiten aardgaspunten “noodmaatregel”

Inspecteur-generaal De Jong noemt het vrijwel sluiten van de aardgasputten bij Loppersum “een noodmaatregel” die overigens niet binnen een jaar effect zal hebben. Het effect zal naar verwachting ook niet blijvend zijn. Het is niet uit te sluiten dat de NAM op den duur verder terug moet in gasproductie.

Ook de Onderzoeksraad voor de Veiligheid stort zich op de Groningse gaswinning. De raad onderzoekt in hoeverre rekening is gehouden met de veiligheid van bewoners bij gaswinningsbesluiten. De Onderzoeksraad hoopt voor het einde van dit jaar te beschikken over de resultaten.

Driehonderd Groningse huizenbezitters en drie woningcorporaties lieten vanochtend een dagvaarding uitreiken aan de NAM. De gedupeerden, verenigd in de Stichting WAG, vinden het onjuist dat in de nu voorgestelde compensatie een schadevergoeding is gekoppeld aan de verkoop van een huis. Mensen die niet kunnen of willen verkopen, lijden ook schade door waardevermindering van hun huis, aldus voorzitter Lolke Weegenaar.

Lees hier het hele interview uit NRC Handelsblad van vandaag.