Oude schedel op Maasvlakte

Tijdens een wandeling over het Maasvlaktestrand vond Walter Langendoen, winkelier in Oostvoorne en amateurarcheoloog, vorig jaar twee stukjes bot. Het gaat om schedelfragmenten van een oudere man of vrouw die 9.600 jaar geleden leefde, toen de Noordzee droog lag.

„Dit waren jagers-verzamelaars”, zegt Dimitri Schiltmans, archeoloog bij het Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam (BOOR). „Ze leefden in een rijk rivierenlandschap.” Bij een onderwateropgraving in de buurt heeft het BOOR eerder stenen werktuigen, beenderen van wild en pelsdieren en verkoolde hazelnoten gevonden. De Maasvlaktestranden zijn aangelegd met zeezand dat in de buurt is opgezogen. Archeologen hebben al veel fossielen op de stranden gevonden.