Ook meer overlast in Nieuw-West

Foto thinkstock

De afgelopen weken ging het vooral over de (over)last van Schiphol voor het zuiden van de stad. Amstelveen en de stadsdelen Zuid en Zuidoost hadden een second opinion gevraagd naar aanleiding van de officiële gegevens over vliegverkeer en geluidhinder. In dat rapport werd geconcludeerd dat er geen verklaring was voor het snel toegenomen aantal vluchten over de Buitenveldertbaan, die de meeste mensen hindert en dus het minst zou moeten worden gebruikt. Vorige week veegden de luchtverkeersleiding en de staatssecretaris die conclusies van tafel: de toename was goed te verklaren op grond van de weersomstandigheden dat jaar.

Maar ook in andere delen van de stad is met argusogen gekeken naar de discussie over dit rapport. In Nieuw-West volgt stadsdeelbestuurder Els Verdonk (PvdA) Schiphol al jaren. De bewoners van haar stadsdeel hebben ook meer last van geluidhinder gekregen, maar dan van de Zwanenburgbaan. Zij is soms ook verbaasd over de officiële cijfers die de Luchtverkeersleiding verstrekt. „Ik heb wel eens naast een baan staan kijken naar landende toestellen, terwijl er op dat moment volgens het systeem geen vliegtuigen zouden moeten landen.” Daarom is ze blij dat nu wordt bekeken of Schiphol dagrapportages kan uitbrengen. Dan weten omwonenden meteen waarom vliegtuigen die dag over hun hoofd vliegen en niet over andere stadsdelen.

De toekomst laat zich lastig voorspellen, zegt Verdonk. „De bewoners van Amstelveen, Zuid en Zuidoost hebben door hun rapport een nieuwe discussie afgedwongen over de criteria voor het baangebruik. Bijvoorbeeld op het punt van de zijwind. Het blijkt dat de luchtverkeersleiding een veilige buffer hanteert; zij laten vliegtuigen al uitwijken naar andere banen als op de voorkeursbanen een zijwind van 15 knopen staat. Stel je voor dat ze daarvoor straks de afgesproken 20 knopen hanteren, dan gaan er dus vaker vliegtuigen starten en landen op de Zwanenburgbaan en dan krijgen wij hier de volle mep. Dan moet ik ze uitleggen: ja, we hebben drie jaar mazzel gehad, maar dat gaat nu veranderen.”

Verdonk heeft een troef. In het verleden is het draaipunt voor vliegtuigen vanaf de Zwanenburgbaan verlegd en dat betekent dat hetzelfde toestel nu twee keer laag over westelijk Amsterdam gaat: als het uitvliegt, en als het een bocht heeft gemaakt om naar het zuiden te gaan. Als dat draaipunt noordelijker wordt gelegd, in het Havengebied, zitten de vliegtuigen alweer hoger na de draai en hebben bewoners er minder last van.

„We werden steeds afgescheept met de opmerking dat dit niet mogelijk was wegens software die niet kan worden gewijzigd. Maar ik was laatst in Berlijn, waar de opening van het nieuwe vliegveld al vier keer is uitgesteld. Daar is de software dus ook al vier keer aangepast. Wat daar kan, moet hier ook kunnen.”

Deze week sprak ze er met de Amsterdamse wethouder Eric van der Burg over, als portefeuillehouder Schiphol nauw betrokken bij het beleid en door bewoners geprezen om zijn betrokkenheid. Hij vindt het ‘Berlijn-argument’ sterk, zegt Verdonk, en zal het inbrengen in het eerstvolgende Schipholoverleg.

    • Bas Blokker