Onenigheid commissies euthanasie over zorgvuldig medisch handelen

Een wilsverklaring voor euthanasie.
Een wilsverklaring voor euthanasie. Foto ANP / Roos Koole

Regionale toetsingscommissies voor euthanasie zijn het onderling soms niet eens over zorgvuldig medisch handelen. Dat blijkt uit vertrouwelijke correspondentie uit de afgelopen jaren tussen leden van de vijf verschillende commissies over hun oordelen, meldt NRC Handelsblad vandaag.

Onenigheid over euthanasie zonder patiënt te hebben gezien

Zo was in 2010 discussie over euthanasie naar aanleiding van een huisarts die het emotioneel niet aankon een verzoek om euthanasie te honoreren en de hulp inriep van een collega uit zijn eigen praktijk. Deze voerde de euthanasie uit zonder de patiënt ooit eerder te hebben gezien. De toetsingscommissie oordeelt dat medisch zorgvuldig is gehandeld, omdat de artsen eigenlijk samen zijn opgetreden.

“Ik zet het ook bij de rariteiten”, mailt de secretaris van een toetsingscommissie. Een ander kan zich vinden in het oordeel, maar heeft toch twijfels:

“Hebben jullie de arts en de huisarts verzocht in het vervolg toch maar in een eerder stadium over te dragen aan een andere arts?”

Ook een ander heeft bedenkingen over het inschakelen van een onbekende arts. “Maar in dit geval zou ik zeggen dat het moet kunnen.”

Onenigheid over euthanasie bij demente zeventiger

Ook besproken wordt euthanasie bij een zeventiger die beginnend dement is. De euthanasie is zorgvuldig verricht, oordeelt de toetsingscommissie in concept.

Een lid van een andere toetsingscommissie spreekt van een “lastig” geval omdat het uitzichtloos lijden zich pas later zal voordoen, en de man zijn ziekte vooral voor zijn familie verschrikkelijk vindt. “Het geval zit me niet lekker in theoretische zin.”

Documenten zaten in verkochte archiefkast

De documenten zaten in een archiefkast van de overheid die door een paar uit Sibculo, Overijssel, was gekocht. De dossiers bevatten conceptoordelen van toetsingscommissies en persoonlijke gegevens van patiënten, euthanasieverklaringen en medische journaals.

Het mailverkeer verloopt tussen leden en secretariaat van de regionale toetsingscommissies. Ook het CIBG, een agentschap van het ministerie van Volksgezondheid dat de commissies ondersteunt, is bij de mails betrokken.

Geheimhoudingsplicht onder druk

De vraag rijst hoeveel personen toegang hebben tot de vertrouwelijke gegevens. Medewerkers van de toetsingscommissies hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht. Of die houdbaar is, is de vraag nu blijkt dat mailverkeer is uitgeprint, bewaard is in een archiefkast en vervolgens op straat is beland.

Artsenorganisatie KNMG constateert in een reactie dat het in bepaalde gevallen gebruikelijk is elkaars conceptoordelen van commentaar te voorzien. Ook psychiater Boudewijn Chabot is “blij” dat toetsingscommissies elkaar beoordelen. “Daardoor houden ze elkaar scherp.” Wel roept de vondst bij hem de vraag op, in hoeverre de geheimhoudingsplicht wordt nageleefd.

Tussen de documenten zit ook een brief, uit 2008, waarin wordt verteld dat artsen die euthanasie uitvoeren, door apothekers regelmatig worden afgescheept met middelen waarvan de datum is verstreken. KNMG kon vanmorgen niet zeggen of dit nu nog gebeurt.

Lees het hele verhaal vandaag in NRC Handelsblad.