Gemeente doet opmerkelijke voorstellen voor schone stad

De gemeente moet mogelijk uitkeringsgerechtigden en gehandicapten aan een baan helpen bij de reinigingsdiensten. Dat staat in een notitie van half december, in handen van NRC Handelsblad. Daarin doet gemeentelijk projectteam ‘Smetteloos Amsterdam’ naar aanleiding van een brainstorm voorstellen om de stad schoner te krijgen. Onder meer dus dat het „te verwachten” is dat de gemeente door de Participatiewet uitkeringsgerechtigden (WW, bijstand, WIA, Wajong) aan werk moet helpen. Uit de notitie blijkt niet hoe dat zou gaan, en of zij reguliere werknemers zouden vervangen.

„Het ene idee is bruikbaarder dan het andere”, schrijft gemeentesecretaris Arjan van Gils, die het startsein gaf. Er staan opmerkelijke voorstellen tussen, zoals het niet langer uitbetalen van overwerk. Overuren in de zomer worden dan gecompenseerd door in de winter minder te werken.

Andere voorstellen zijn onder meer het opzetten van een milieupolitie en het verhogen van boetes om vervuiling verder te ontmoedigen, met Barcelona als voorbeeld: wildplassen kost daar 1.300 euro. Bewoners zouden ook een vuilcontainer kunnen ‘adopteren’ – daartegenover staat dan korting op de afvalheffing. Bedrijven zouden een groter gebied voor eigen kosten schoon moeten houden en geen tasjes of kassabonnen meer moeten aanbieden. De vervuiling van evenementen zou volledig voor rekening van de organisator moeten komen; statiegeldbekers van plastic zijn verplicht. Schoonmaken in het centrum zou om vijf uur ’s nachts al kunnen beginnen. En stadsdelen moeten beter samenwerken: „Op dit moment huurt Zuid veegwagens particulier in. Dat kost 480 euro per dag per voertuig, terwijl deze veegwagens in Nieuw-West ongebruikt op de werf staan.”

De plannen worden dinsdag besproken en daarna eventueel uitgewerkt.

    • Anouk van Kampen