En dan regent het ineens complimenten

Wethouder Pieter Hilhorst had het zwaar, maar heeft het goed en slim gedaan: zo haal je de lont uit een explosief dossier. Foto Hollandse Hoogte

Hij lacht, zijn hoofd helt achterover, zo breed is zijn lach. En hij zegt: „Dat was zo lang geleden. Ik ben er helemaal niet meer aan gewend.”

Alle complimenten die hij zojuist gekregen had van de gemeenteraad, daar lachte wethouder Pieter Hilhorst (financiën, PvdA) om, dat was zó lang geleden. Weken achtereen lag hij in de vuurlinie, na een „kapitale” blunder van de Amsterdamse belastingdienst in december (de kwalificatie is van hemzelf). Die had ten onrechte 188 miljoen uitgekeerd aan toelagen, en zo kwam aan het licht dat het stadsbestuur geen compleet zicht had op de uitgaven van de verschillende ambtelijke diensten en stadsdelen. En daar is Hilhorst verantwoordelijk voor.

Vorige week stond op deze plek een verslag van de commissievergadering waarin de wethouder hierover werd verhoord – een ander woord zou te vriendelijk zijn. Overigens met een foutje waar Hilhorst achteraf op wees. Hier stond dat hij in december in de raad de blunder had geweten aan een „op hol geslagen computer”. Dat was echter de samenvatting die D66-leider Jan Paternotte van de verklaring gaf. Hilhorst had gezegd dat „twee computersystemen niet goed op elkaar aansloten”.

Vorige week werd Hilhorst onder vuur genomen door de financieel specialisten van de raad. Hij moest erkennen dat hij niet „in control” was en bovendien het CDA gelijk geven. Dat had in december gewezen op de risico’s van het ontbreken van bestedingslimieten voor de diensten. Hilhorst zei toen nog dat limieten deze blunder niet hadden voorkomen en dat ze onmogelijk op heel korte termijn konden worden ingevoerd, zoals het CDA vroeg. Twee dagen later liet hij alsnog bestedingslimieten afkondigen.

Maar eergisteren in de raadsvergadering regende het ineens complimenten. Geen spoor meer van de motie van wantrouwen die CDA en SP in december indienden. Louter lof voor de voortvarende aanpak om het geld terug te vorderen en toch de mensen die hierdoor ongewild in de problemen zijn geraakt met coulance te behandelen. Ook lof voor de maatregelen om de controle terug te krijgen. Kleine, terechte kanttekeningen – hoe kan de wethouder financiën nou de belastingdienst onder verscherpt toezicht stellen, hij houdt zelf toezicht op die dienst? – gingen steeds gepaard met dank voor zijn inzet.

Er zijn ongetwijfeld politieke redenen voor de stemmingswisseling – D66 zal na de raadsverkiezingen van 19 maart hoe dan ook moeten onderhandelen met de PvdA, dus niet handig om nu al te giftig te zijn – maar Hilhorst heeft het ook goed en slim gedaan: kordaat optreden én de verantwoording uitsmeren over een paar weken.

Zo haal je de lont uit een explosief dossier.

    • Bas Blokker