Werkloosheid in december weer opgelopen - record faillissementen in 2013

Vacatures in de etalage van een uitzendbureau.
Vacatures in de etalage van een uitzendbureau. Foto ANP/Robin van Lonkhuijsen

De werkloosheid nam in december vorig jaar met 15.000 toe, waarmee er in totaal 668.000 mensen werkloos waren. Dat is 8,5 procent van de beroepsbevolking. Daarmee is de werkloosheid na een afname in november weer terug op het niveau van oktober, zo blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vanochtend publiceerde.

Uit cijfers van UWV blijkt dat het aantal WW-uitkeringen in de laatste maand van vorig jaar uitkwam op 438.000, 19.000 meer dan in november en 98.000 meer dan in december 2012.

100.000 meer mensen werkloos in 2013

In totaal zijn er in 2013 bijna 100.000 werklozen bijgekomen. Dit zijn voornamelijk mensen boven de 25 jaar. Onder jongeren steeg de werkloosheid met negenduizend,

Vooral in de eerste zeven maanden van 2013 steeg de werkloosheid snel. Aan het eind van het jaar daalde deze licht met zesduizend per maand omdat meer mensen zich van de arbeidsmarkt terugtrokken.

In december kwam de werkloosheid in Nederland volgens de ILO-definitie uit op 7,0 procent van de beroepsbevolking. In november was dat nog 6,9 procent.

Record aan faillissementen in 2013

Daarnaast zijn vorig jaar 12.306 faillissementen uitgesproken; 10 procent meer dan een jaar eerder. Dit is het hoogste aantal sinds de start van de waarneming in 1951, aldus het CBS. Wel was de toename van het aantal faillissementen in de tweede helft van het jaar kleiner dan in de eerste helft.

Het aantal bedrijven dat vorig jaar failliet ging, steeg met 12 procent tot 8.275. Het totaal aantal bedrijven nam in dezelfde periode toe met 1 procent.

Het aantal failliet verklaarde eenmanszaken daalde daarentegen met 5 procent tot 1 181, terwijl de populatie groeide met 5 procent. Verder nam het aantal faillissements-uitspraken voor particulieren met 9 procent toe tot 2.850.