Dit is een artikel uit het NRC-archief

Industrie

VVD komt met strengere regels voor donaties

Foto ANP/Lex van Lieshout

De VVD zal vanaf nu de herkomst van álle donaties boven de 4.500 euro bekend maken. Dat geldt niet alleen voor donaties aan landelijke partij-instellingen, maar ook voor alle giften aan lokale of regionale VVD-afdelingen of fondsenwervers.

Met deze stap gaat de VVD, die tot nu toe van alle grote partijen het minste inzicht gaf in de herkomst van donaties, verder dan de wet nu eist. De VVD is veel meer dan andere partijen afhankelijk van fondsenwerving buiten de eigen leden en politici om.

De partij zamelt via landelijke en lokale stichtingen en ondernemersnetwerken jaarlijks honderdduizenden euro’s in. Van het overgrote deel van dat geld is niet bekend van welke ondernemers en bedrijven het komt. In verkiezingsjaar 2012 haalde de partij 2,5 miljoen euro aan giften op.

VVD loopt vooruit op wetgeving Plasterk

De VVD loopt met haar nieuwe giftenreglement vooruit op wetgeving die minister Plasterk (Binnenlandse Zaken, PvdA) voorbereidt. Die wil overigens al vanaf een lager drempelbedrag van 1.000 euro het openbaar maken van lokale giften verplichten.

Op de huidige regeling is veel kritiek, omdat alleen grote landelijke donateurs bekend worden. Uit onderzoek blijkt dat juist op lokaal niveau het risico van beïnvloeding door geldschieters het grootst is. Bijvoorbeeld omdat lokale ondernemers afhankelijk zijn van lokale bestuurders voor het verkrijgen van vergunningen.

De VVD beperkt ook de vrijheid van kandidaten om ten behoeve van individuele campagnes geld aan te nemen. Een kandidaat moet voor bijdragen boven de 1.000 euro toestemming vragen van de partij.