Slordigheden bij plaatsen van berispte artsen op zwarte lijst

Foto eric brinkhorst

Door misverstanden en slordigheden is bij de invoering van het openbaar maken van berispingen aan zorgverleners veel fout gegaan. Een aantal reprimandes werd in 2012 verkeerd gedateerd, omdat er nog een beroepsprocedure liep. Verder zijn namen met vertraging op gepubliceerd, bijvoorbeeld pas na vragen van journalisten. Tenslotte bleek ook het besturingssysteem van het register, Zorro, mankementen te vertonen.

Dit blijkt uit interne documenten en mailverkeer van het CIBG, een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De documenten, die veelal vertrouwelijke en privacygevoelige informatie bevatten, lagen in een archiefkast die op een veiling is verkocht aan een paar uit het Overijsselse dorp Sibculo. Deze krant heeft van een deel van de duizenden pagina’s kopieën in bezit.

„Wij nemen de kwestie hoog op”, reageert de woordvoerder van minister Schippers (Volksgezondheid, VVD). „We zijn aan het uitzoeken hoe dit heeft kunnen gebeuren en hoe dit soort dingen in de toekomst kunnen worden voorkomen.”

Dat de documenten op straat liggen, is in strijd met de Archiefwet. Die vraagt overheidsorganen archiefstukken „in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en te bewaren, alsmede zorg te dragen voor de vernietiging van de daarvoor in aanmerking komende archiefbescheiden.” Theo Thomassen, hoogleraar archiefwetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam: „De overheid is gehouden informatie tijdig te vernietigen, dus dat wilzeggen niet langer te bewaren dan noodzakelijk.”

    • Arjen Schreuder