‘Extra griepdoden in N-Amerika door paracetamol’

Jaarlijks duizend extra griepdoden in Noord-Amerika. Dat is het gevolg van het massaal slikken van koorts onderdrukkende middelen bij griep, stellen Canadese onderzoekers van de McMaster University. Koorts is een belangrijk natuurlijk mechanisme om infecties in toom te houden. Bij hogere temperaturen groeien virussen (en bacteriën) minder efficiënt, terwijl de immunologische afweer tegen deze infecties juist effectiever wordt. Dempen van de koorts leidt ertoe dat mensen meer virusdeeltjes uitscheiden en dat alleen al vergroot de kans dat ze anderen aansteken.

Dat schrijven de onderzoekers deze week in het blad Proceedings of the Royal Society B. Op basis van de bestaande literatuur rekenden ze door wat het effect is van het slikken van ibuprofen, paracetamol of aspirine op de epidemiologie van griep. Door daarbij zo conservatief mogelijk aannames te doen, kwamen zij uit op een ‘ruwe ondergrens’ van 5 procent extra griepgevallen en -doden bij een gewone seizoensgriep.

In werkelijkheid is het effect nog veel groter, denken zij. Met koortsonderdrukkers scheiden mensen niet alleen meer maar ook langer virusdeeltjes uit. Mensen zullen zich weer wat beter voelen, en eerder geneigd zijn weer te gaan werken of naar school te gaan. Onbewust versnellen en vergroten zij daarmee de griepepidemie.