Na daling stijgt werkloosheid in Nederland weer vrij sterk

Na twee maanden daling is het aantal werklozen afgelopen december weer gestegen, met 15.000 mensen. Van de beroepsbevolking heeft 8,5 procent geen baan, een jaar geleden bedroeg dat percentage nog 7,2.

Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vanmochtend heeft gepubliceerd. Afgelopen jaar kwamen er in totaal bijna 100.000 werklozen bij. De stijging is vooral toe te schrijven aan mensen van 25 jaar en ouder. Onder jongeren steeg het aantal werklozen met 9.000. Vooral in de eerste zeven maanden van 2013 steeg het aantal mensen zonder baan snel. Aan het eind van het jaar daalde hun aantal licht, met 6.000 per maand, doordat mensen zich van de arbeidsmarkt terugtrokken.

Vergeleken met december 2012 steeg het aantal WW-uitkeringen met 28,7 procent tot 438.000. In de afgelopen jaar steeg het aantal WW-uitkeringen het hardst in de sectoren zorg en welzijn, vervoer en opslag en landbouw en visserij. Het aantal ww-uitkeringen aan vrouwen nam afgelopen jaar sterker toe. Naar leeftijd was de toename met 30,8 procent het sterkst onder de 55-plussers.

In Groot-Brittannië is de werkloosheid afgelopen jaar uitgekomen op het laagste punt in bijna vijf jaar. In de periode van september tot en met november had gemiddeld 7,1 procent van de Britse beroepsbevolking geen betaalde baan. In de 3 maanden tot en met oktober stond de werkloosheid nog op 7,4 procent.