‘Komende acht jaar tekort woningen voor ouderen en gehandicapten’

Foto ANP / Roos Koole

Er is de komende acht jaar een tekort van 40.000 tot 80.000 geschikte woningen voor de ouderen, gehandicapten en psychiatrisch patiënten die door bezuinigingen niet in een tehuis opgenomen kunnen worden. Ze moeten zelfstandig blijven wonen ondanks fysieke en geestelijke beperkingen. Maar er zijn voor hen te weinig geschikte huizen.

Dit blijkt uit een advies dat de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI) vanmiddag aanbiedt aan minister Stef Blok (VVD, Wonen) en staatssecretaris Martin van Rijn (PvdA, Zorg). Het advies is opgesteld op verzoek van het kabinet dat de bezuinigingen op de langdurige zorg tot een van zijn belangrijkste opdrachten rekent.

Mensen met ‘lichte’ beperking moeten zelfstandig wonen

De komende vijf jaar krijgen jaarlijks meer dan 10.000 ouderen, 1.300 gehandicapten en 800 psychiatrisch patiënten geen toegang meer tot een instelling zoals een verpleeghuis of psychiatrische instelling. Dat zijn mensen met een ‘lichte’ beperking – moeite met trap klimmen, vergeetachtigheid of een laag iq. Tot en met 2013 kregen ze wel een plek in een instelling maar zij moeten voortaan zelfstandig blijven wonen.

Tachtig procent van hen zal, naar verwachting, het eigen (huur)huis moeten laten aanpassen of moeten verhuizen naar een geschikt huis. Maar daarvan zijn er te weinig, schrijft de raad.

“Juist kwetsbare mensen kunnen de komende jaren in de knel komen, omdat betaalbare alternatieven voor thuis wonen met zorg nog slechts beperkt beschikbaar zijn.”

Verstrek extra hypotheek voor aanpassingen

Neem ouderen die wonen op de tweede of derde verdieping in een oud gebouw in de stad. Als zij slechts beginnende dementie hebben of moeite met trap klimmen, zullen zij door de bezuinigingen níet de nodige ‘indicatie’ krijgen om te worden toegelaten tot een tehuis. Toch kunnen ze de trap niet op thuis. Voor die mensen zijn gelijkvloerse woningen nodig, lifts en gezamenlijke wooncomplexen en daarvan zijn er te weinig, zegt de RLI.

De RLI doet ook aanbevelingen voor gemeenten, corporaties, verzekeraars, particulieren en banken om de overgang beter te laten verlopen. Ze adviseert banken bijvoorbeeld om extra hypotheek te verschaffen voor mensen die de badkamer willen vergroten, een traplift willen inbouwen of deuren moeten verbreden. Want het vermogen van eigenaar-bewoners “zit vaak in het huis zelf vast”.

De bevolking vergrijst de komende 25 jaar hard. Het aandeel van de bevolking dat 65-plus is, is nu 16 procent (2,7 miljoen mensen) in 2040 zal dat 26 procent (4,7 miljoen) zijn.