Hoe gaan de zes grote partijen om met giften?

1 Laten partijen politieke activiteiten sponsoren?

VVD oud: Ja, maar geen „al te hoge bedragen”.

VVD nieuw: Ja, maar herkomst van alles boven de 4.500 euro wordt openbaar.

PvdA: Nee.

SP: Komt niet voor.

CDA: Ja, regionaal voor maximaal 2.500 euro, lokaal voor maximaal 1.250 euro per jaar.

D66: Nee.

2 Nemen partijen giften in natura aan?

VVD oud: Ja, maar niet voor „al te hoge bedragen”.

VVD nieuw: Ja, maar herkomst van alles boven een waarde van 4.500 euro wordt openbaar.

PvdA: Ja, maar herkomst van alles boven de 500 euro wordt openbaar.

SP: Komt niet voor.

CDA: Ja, regionaal voor maximaal 2.500 euro, lokaal voor maximaal 1.250 euro per jaar.

D66: Nee.

3 Welke regels hanteren partijen voor financiële donaties?

VVD oud: Alleen giften direct aan het landelijk partijbureau van boven de 4.500 euro worden openbaar.

VVD nieuw: Alle giften, landelijk, lokaal en ook aan met de VVD verbonden organisaties boven de 4.500 euro worden openbaar. Geen anonieme giften.

PvdA: Alles boven de 500 euro openbaar, niets anoniem, niets van bedrijven.

SP: Landelijk geen maximum per donatie, niets van bedrijven, geen anonieme giften. Lokaal geldt in principe een maximum van 500 euro. Na voorafgaande schriftelijke instemming van het dagelijks bestuur is het aannemen van grotere giften toegestaan.

CDA:Regionaal maximum van 2.500 euro per jaar, lokaal maximum van 1.250 euro per jaar, landelijk geen maximum, alles boven de 4.500 euro per jaar openbaar.

D66: Alle giften, landelijk en lokaal openbaar boven de 4.500 euro, geen giften van bedrijven.

4 Wat zijn de regels voor de financiering van persoonlijke campagnes van kandidaten?

VVD oud: Voor bijdragen boven 4.500 moesten kandidaten toestemming van de partij krijgen. De bijdragen werden niet openbaar gemaakt.

VVD nieuw: Bijdragen van meer dan 4.500 euro worden voor de verkiezingen openbaar gemaakt. Vooraf akkoord van partij voor accepteren van giften in het algemeen en vervolgens voor alle giften boven de 1.000 euro. Alle ontvangen bijdragen van 25 euro en meer worden intern geregistreerd.

PvdA: Kandidaten moeten goedkeuring vragen voor voorkeurscampagnes en terughoudend zijn met eigen middelen. Zij mogen geen donaties van bedrijven of instellingen aannemen.

SP: Kandidaten mogen geen giften ontvangen ten bate van verkiezingscampagnes.

CDA: Giften ten behoeve van voorkeursacties voor een kandidaat worden moeten via de partij lopen.

D66: Grote giften in geld of natura, die expliciet of impliciet gegeven worden in de veronderstelling dat er een tegenprestatie zal zijn, zijn verboden. Tot nu toe kent D66 alleen gevallen van kandidaten die hun voorkeurscampagnes zelf financieren en dit gaat meestal om een bedrag tussen 1.000 en 2.000 euro uit eigen zak.

5 En wat doet de PVV?

De derde partij van het land geeft geen enkel inzicht in haar financiën.