Forse toename van inschrijvingen universiteiten door dreiging leenstelsel

Eerstejaars bij het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen. Volgens de VSNU is er dit jaar een forse toename van het aantal inschrijvingen. Foto ANP / Valerie Kuypers

Het aantal inschrijvingen voor een universitaire bachelor is in 2013 toegenomen met 7 procent ten opzichte van een jaar eerder. Volgens de vereniging van universiteiten VSNU is de forse stijging vooral toe te schrijven aan de kabinetsplannen om een leenstelsel in te voeren.

Uit cijfers van de VSNU blijkt dat in 2013 de universiteiten 45.377 meer eerstejaars studenten kregen dan een jaar eerder. Vooral vanuit het vwo is sprake van meer instroom.

Landbouw is populairder geworden

De VSNU noteert bij de vwo’ers een stijging van 11 procent. Zo wordt er steeds minder vaak voor gekozen om na het behalen van het vwo-diploma een tussenjaar (reizen of werk) in te lassen. Volgens de vereniging is dit ingegeven door de kabinetsplannen voor het invoeren van een leenstelsel. Aanvankelijk leek het erop dat eerstejaars studenten daardoor geen beurs meer zouden ontvangen. De plannen zijn op de lange baan geschoven, maar het heeft er wel voor gezorgd dat meer scholieren direct na het vwo aan een vervolgstudie zijn begonnen.

Studierichtingen die zich kunnen verheugen op een toegenomen populariteit zijn Landbouw (22 procent), Natuur (13 procent) en Techniek (12 procent). Bij Rechten was juist een daling van 2 procent te zien. Op de universiteiten stonden in 2013 248 duizend studenten ingeschreven, een toename van 3,5 procent. De VSNU signaleert ook een stijging van 5 procent van het aantal buitenlandse studenten naar 11.756.

Opvallend is de daling in het aantal afgegeven diploma’s: 8 procent bij de bachelordiploma’s en 11 procent bij de masterdiploma’s. Volgens de VSNU is hier niets zorgwekkends aan. Door de langstudeerboete lag het aantal afgestudeerden tijdelijk veel hoger. De boete is inmiddels afgeschaft.

    • Philippus Zandstra