Demmink moet zelf advocaatkosten voldoen in verkrachtingszaak

Foto NRC / Maarten Hartman

De Staat gaat niet langer de advocaatkosten van voormalig topambtenaar Demmink betalen nu het OM hem moet vervolgen voor verkrachting. Dat schrijft minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten (VVD) in een brief (pdf) aan de Tweede Kamer.

In november schreef Opstelten in antwoord op Kamervragen dat Demmink het recht had om juridische kosten vergoed te krijgen in een zaak die Demmink aanspande tegen het AD. Demmink moest zich volgens de minister verweren tegen een ‘uiterst diffamerende beschuldiging’ die ‘nauw verband’ hield met zijn functie.

Hij schreef toen ook dat hij de mogelijkheid had de juridische bijstand van Demmink niet langer te bekostigen wanneer die strafrechtelijk wordt vervolgd. Opstelten wilde hier gisteren niet op reageren, maar heeft Demmink vandaag laten weten dat zijn advocatenkosten niet langer worden vergoed. Opstelten in de brief aan de Kamer:

“Gelet op de uitspraak van het Gerechtshof is de voormalige secretaris-generaal thans als verdachte onderworpen aan een strafrechtelijk onderzoek. Zoals ik in mijn brief aan uw Kamer heb medegedeeld, is er bij deze stand van zaken reden om de vergoeding van de kosten van de strafrechtadvocaat te beëindigen. Dit heb ik heden aan betrokkene kenbaar gemaakt.”

Kosten in zaak tegen AD nog wel vergoed

De kosten die Demmink maakt in de zaak tegen het AD - hij zou schade hebben ondervonden van berichtgeving van de krant over vermeend misbruik van minderjarige jongens - worden nog wel vergoed. Die zaak heeft op heel andere feiten betrekking dan het besluit van het gerechtshof in Arnhem van gisteren, schrijft Opstelten.

“De civielrechtelijke procedure tegen het AD is door betrokkene met mijn volledige instemming gestart. Het object van deze procedure is een op onderdelen zeer diffamerende publicatie die plaatsvond op een moment waarop betrokkene nog SG bij mijn ministerie was.”

Opstelten schrijft ook dat afhankelijk van een uiteindelijk uitspraak eerder betaalde advocatenkosten kunnen worden teruggevorderd. Aan de andere kant dient de Kamer er ook rekening mee te houden “dat de uitkomst van de strafrechtelijke procedure aanleiding geeft tot het alsnog vergoeden van gemaakte kosten”.

Lees in NRC Handelsblad: Met lange tanden begint OM onderzoek Demmink