Oud-politicus al jaren in centrum van debat

De verhoudingen tussen omwonenden, overheden en de luchtvaartsector waren in 2006 verziekt. Er werd niet gesproken met elkaar, maar er werden rechtszaken gevoerd. Om daar wat aan te doen werd een politiek en bestuurlijk zwaargewicht naar voren geschoven: Hans Alders. Een invloedrijk PvdA’er, die eerder onder meer Tweede Kamerlid, minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, en commissaris van de koningin in Groningen was.

Alders werd voorzitter van de zogenoemde Alderstafel die het kabinet moest adviseren over de ontwikkeling van de luchthavens Schiphol, Lelystad en Eindhoven tot 2020. De Alderstafel bestaat uit lokale overheden, het ministerie van Infrastructuur, de luchtvaartsector, en omwonenden. Alders’ opdracht was duidelijk: zoek evenwicht tussen de groei van Schiphol en de belangen van de omgeving. Hij heeft inmiddels veel kennis en ervaring opgedaan in het Schiphol-dossier. Hij zit er langer dan Schiphol-directeur Jos Nijhuis en heeft meerdere bewindslieden meegemaakt. Alders is daarmee de meest constante factor in het Schipholdebat. Het werk voor de Tafel heeft hem de afgelopen zeven jaar ruim 600.000 euro opgeleverd, zo bleek onlangs uit antwoorden op Kamervragen.

Alders, geboren in Nijmegen, is de bedenker van het het nieuwe geluidssysteem, dat hij in oktober van vorig jaar presenteerde. Volgens hem hebben nu minder omwonenden last van Schiphol dan bij het oude systeem. Ook is er „een minimale verschuiving” van geluidshinder in de omgeving.