Film

(Sam Mendes, 2005). Aan de vooravond van hun uitzending naar Koeweit kijkt een bataljon militairen naar de klassieke oorlogsfilm Apocalypse Now. Als de befaamde scène met de ronkende helikopters volgt beginnen ze te joelen. Het zinnetje “I love the smell of napalm in the morning” brullen ze allemaal opgefokt mee. Eenmaal in den vreemde volgt verveling. Er is niets te doen. Waar is de vijand? Waar de strijd? Wachten, wachten, wachten. Sam Mendes verfilmde de memoires van ex-marinier Anthony Swofford aan de Golfoorlog als traktaat over existentiële en morele leegte.

RTL7, 23.00-01.20u.