De zorgtarieven die voortaan openbaar zijn

Wat is er aan de hand?

Een doorsnee staaroperatie kost 1.200 euro, een bezoekje van vrouwen aan de bekkenbodemspecialist 200 euro – voor mannen 230 euro. En voor een bezoek aan de polikliniek voor zomaar wat letsel of verwondingen wordt door ziekenhuizen 165 euro in rekening gebracht.

Voor het eerst zijn de geheime tarieven die zorgverzekeraars en ziekenhuizen onderling afspreken op grotere schaal bekend. De landelijke organisatie die de definities voor medische verrichtingen vaststelt, DBC Onderhoud, publiceerde gisteren de gemiddelde prijzen voor veelvoorkomende eenvoudige zorg die patiënten van tevoren kunnen plannen.

Waarom zijn de tarieven voortaan openbaar?

DBC heeft hiertoe besloten omdat patiënten onvoldoende zicht hebben op de kosten van een behandeling in het ziekenhuis. De organisatie is de enige die inzicht heeft in alle tarieven die zorgverzekeraars en ziekenhuizen afspreken.

Zorgverzekeraars en ziekenhuizen spreken jaarlijks de tarieven voor zo’n 4.000 behandelingen af, maar maken die prijslijsten vanuit concurrentieoverwegingen niet bekend. Zij vrezen anders voor hun onderhandelingspositie.

De Nationale Ombudsman had onlangs zware kritiek op het gebrek aan inzicht in de zorg. Hij sprak van „een ramp”. Het systeem is volgens hem te ingewikkeld, te dwingend en technocratisch geworden.

Wat betekenen de openbare tarieven voor de consument?

Wie voor een eenvoudige ingreep naar de kliniek moet, kan het gemiddelde tarief bij DBC bekijken en vervolgens bij verschillende ziekenhuizen informeren wat de prijzen daar zijn. Ziekenhuizen moeten aan zulke individuele verzoeken gehoor geven.

De prijzen van veelvoorkomende zorg zijn relevant nu verzekerden dit jaar een minimaal verplicht eigen risico van 360 euro per persoon per jaar lopen. De prijslijst betekent niet dat in elk ziekenhuis aan elke behandeling hetzelfde prijskaartje hangt. Het betreft gemiddelde prijzen zoals die tussen zorgverzekeraars en aanbieders zijn afgesproken. Aan elk berekend gemiddelde liggen meer dan 20.000 behandelingen ten grondslag bij minimaal 35 ziekenhuizen. „80 procent van de prijzen ligt bij het door ons genoemde gemiddelde”, aldus de DBC-woordvoerder. nrc