Redden van levens weegt op tegen overbehandeling

De voordelen van borstkankerscreening wegen op tegen de nadelen ervan. Dat schrijft de Gezondheidsraad in een vandaag uitgekomen advies.

Minister Schipper (Volksgezondheid, VVD) had anderhalf jaar geleden om het advies gevraagd omdat er internationaal al jaren een felle discussie woedt over het nut van borstkankerscreening. De felste critici betwijfelen of screenen levens redt.

De commissie van de Gezondheidsraad stelt dat sommige nadelen in Nederland minder zwaar tellen vanwege de hoge kwaliteit van het Nederlandse screeningsprogramma.

Onterechte ongerustheid door vals alarm en, erger, onnodige behandeling voor borstkanker die nooit last zou hebben veroorzaakt zijn de meest genoemde nadelen. Volgens de Gezondheidsraad is 1 op de 12 via screening ontdekte borstkankers overgediagnosticeerd. Vrouwen met zo’n kanker worden onnodig behandeld.

Hoeveel levens borstkankerscreening redt is uitgerekend met een computermodel: 775 per jaar. Dat kan niet anders omdat de daling aan borstkankersterfte sinds de invoering van de screening in de jaren negentig zeker ook door betere behandeling komt. Voor ieder gered leven zijn 23 vrouwen verwezen voor nader onderzoek. Bij 16 van hen was het vals alarm. De 7 overigen hebben borstkanker, maar de meesten genezen of overlijden eraan ondanks de screening. (NRC)