Tarieven in de zorg voortaan openbaar; de patiënt kan vergelijken

Foto ANP/Lex van Lieshout

Patiënten kunnen het tarief van hun ziekenhuis vanaf nu vergelijken met het gemiddelde ziekenhuistarief. Een ziekenhuis moet voortaan desgevraagd informatie geven over tarieven van ingrepen.

Een doorsnee staaroperatie kost 1.200 euro, een bezoekje van vrouwen aan de bekkenbodemspecialist 200 euro – voor mannen 230 euro. En voor een bezoek aan de polikliniek voor zomaar wat letsel of verwondingen wordt 165 euro in ziekenhuizen in rekening gebracht.

Voor het eerst worden de geheime tarieven die zorgverzekeraars en ziekenhuizen onderling afspreken op grotere schaal bekend. De landelijke organisatie die de definities voor medische verrichtingen vaststelt, DBC Onderhoud, publiceert vandaag de gemiddelde prijzen voor veelvoorkomende eenvoudige zorg die patiënten van tevoren kunnen plannen. Juist de prijzen van zulke behandelingen zijn relevant voor verzekerden die dit jaar een verplicht eigen risico van 360 euro per persoon per jaar lopen.

DBC heeft hiertoe besloten omdat patiënten onvoldoende zicht hebben op de kosten van een behandeling in het ziekenhuis. Zorgverzekeraars en ziekenhuizen spreken jaarlijks de tarieven voor zo’n 4.000 behandelingen af, maar maken die prijslijsten vanuit concurrentie-overwegingen niet bekend. Zij vrezen anders hun onderhandelingspositie te verliezen.

Nationale Ombudsman sprak van een ramp

De Nationale ombudsman had onlangs zware kritiek op het gebrek aan inzicht in de zorg. Hij sprak van een ramp. Het systeem is volgens hem te ingewikkeld, te dwingend en technocratisch geworden.

Patiënten – die met hun hogere eigen risico ook consumenten zijn geworden – kunnen vanaf vanmiddag achterhalen of hun ziekenhuis in de buurt goedkoop of duur is, althans volgens de afspraken met de eigen verzekeraar. Wie voor een eenvoudige ingreep naar de kliniek moet, kan de gemiddelde tarieven bekijken en vervolgens bij verschillende ziekenhuizen informeren wat de prijzen zijn.

Ziekenhuizen zijn verplicht aan zulke individuele verzoeken gehoor te geven. “Met deze informatie willen we de zorgkosten transparanter maken”, zegt een woordvoerder van DBC. De organisatie is de enige die inzicht heeft in alle tarieven die zorgverzekeraars en ziekenhuizen afspreken.

Prijslijst bevat gemiddelde prijzen

Volgens de woordvoerder betekent deze prijslijst niet dat elk ziekenhuis aan elke behandeling hetzelfde prijskaartje hangt. Het betreft gemiddelde prijzen zoals die tussen zorgverzekeraars en aanbieders zijn afgesproken. Aan elk berekend gemiddelde liggen meer dan 20.000 behandelingen ten grondslag bij minimaal 35 ziekenhuizen. “Tachtig procent van de prijzen ligt bij het door ons genoemde gemiddelde.”

Eerder deed deze krant onderzoek naar de passantentarieven, die ziekenhuizen rekenen voor buitenlanders en niet-verzekerden en die wél openbaar zijn. Daaruit bleek dat er extreem grote prijsverschillen tussen ziekenhuizen bestaan, meer dan 130 procent per behandeling.