Bbp wordt hoger door nieuwe rekenmethode van Eurostat

De Europese Unie hanteert vanaf september een nieuwe rekenmethode om het bruto binnenlands product (bbp) te berekenen. Voor Nederland betekent dit een bbp dat 3 à 4 procent hoger zal uitkomen. Dat heeft het Europees bureau voor de statistiek, Eurostat, vorige week bekendgemaakt.

Overheidstekort en staatsschuld worden uitgedrukt als een percentage van het bbp. Als het bbp groter wordt, door echte groei of een statistische ingreep, worden tekort en schuld vanzelf kleiner.

Het ministerie van Financiën bestudeert wat de effecten van de nieuwe rekenmethode zijn. Volgens de Europese Commissie duikt Nederland in 2015 als gevolg van de ‘papieren economische groei’ 0,1 procent onder de Europese norm van 3 procent duiken.

Hoewel een hoger bbp gevolgen heeft voor de tekort- en schuldcijfers, verwacht de Europese Commissie geen grote verschuivingen. De eisen uit het Stabiliteits-pact (maximaal 3 procent bbp overheidstekort en maximaal 60 procent bbp staatsschuld) worden dan ook niet aangescherpt.

De huidige definitie van het bbp van Eurostat gaat terug tot 1995. De definitie wordt nu aangepast, waardoor bijvoorbeeld de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling niet langer als een uitgave worden gewaardeerd, maar als een investering. Dit heeft tot gevolg dat het bbp van de Europese Unie 1,9 procent hoger uitvalt. De Verenigde Staten hebben de aanpassing al doorgevoerd; daar werd het bbp 3,5 procent hoger.

De Nederlandse economie kan op termijn terugkeren naar groeipercentages van voor de huidige economische crisis. Dat zegt minister Henk Kamp (Economische Zaken, VVD) vandaag in een vraaggesprek met het Financieele Dagblad.

„We komen van min 1 procent in 2013 en verwachten een half procent groei in 2014. Dat is al een verbetering van 1,5-procentpunt”, zegt Kamp. „We zitten volop in de overgang naar 1 à 1,5 procent groei. Dat is een mooie vooruitgang, maar we zijn nog niet klaar.”