Iran, Irak en de VS

Iran wordt in Washington in brede kring als serieus gevaar beschouwd: potentiële kernwapenmacht, bedreiging voor naaste bondgenoot Israël. Toch steunt de Amerikaanse regering een belangrijke Iraanse vriend, de Iraakse premier Nouri al-Maliki. Dat is ook al zo opmerkelijk omdat Maliki’s regering Amerikaanse aansporingen naast zich neerlegt om Iraanse ‘overvluchten’ met wapens voor het Syrische regime te beëindigen en ook op andere manieren Damascus helpt. Terwijl Washington natuurlijk de (gematigde) Syrische oppositie steunt. Maar Iran en de VS zijn beide beducht voor de sunnitische extremisten die Irak opnieuw naar burgeroorlog dreigen te doen afglijden.

Maliki heeft de afgelopen maanden zowel Iran als de VS ertoe bewogen hem militaire hulp toe te zeggen. Er zijn zelfs berichten geweest over Iraans-Amerikaanse contacten over Irak, maar die zijn tegengesproken. Maliki heeft onder Saddam Hussein een tijdlang in Teheran gewoond, en Irak is voor Iran een belangrijke afzetmarkt; dat verklaart ook de nauwe relaties. De Amerikaanse steun voor Bagdad is voor een groot deel te herleiden tot de invasie in 2003 om Saddam af te zetten en democratie te brengen.