kort

Obesitas

Kinderobesitas blijft groeien in lage milieus

De obesitasepidemie onder kinderen in de VS lijkt sinds 2002 te zijn afgevlakt. Maar het probleem van overgewicht onder kinderen uit lagere sociaal-economische milieus neemt nog steeds toe. Dat schrijven Amerikaanse onderzoekers deze week in het blad PNAS. Een overmatige voeding en te weinig lichaamsbeweging blijven hiervoor verantwoordelijk in deze groep. Vergeleken met tien jaar geleden krijgen Amerikaanse kinderen gemiddeld meer lichaamsbeweging, maar dat geldt niet voor allemaal.

Grímsvötn

Trillingen voorspellen hoogte van aspluim

Dit is de aswolk van de Grímsvötn, de IJslandse vulkaan die in mei 2011 uitbarstte. Door zijn as 20 kilometer hoog de lucht in te spuwen, ontregelde de Grímsvötn dagenlang het luchtverkeer. De Eyjafjallajökull zorgde eerder voor nog veel grotere verstoringen. Die chaos is te voorkomen, schrijven onderzoekers in Nature Geoscience. Voordat de vulkaan uitbarst, borrelt magma al in de ondergrondse ‘magmakamer’. Deze oefent druk uit op het aardoppervlak. Een uur voordat de vulkaan uitbarst, blijkt deze druk opeens veel lager te worden. Hierdoor ontstaan kenmerkende trillingen en scheuren in het aardoppervlak. Door die te meten kan de hoogte van de pluim voorspeld worden. Zo kan de luchtvaart beter gewaarschuwd worden.

Dieet

Bloedgroepdiëten goed voor iedereen

Een dieet dat alleen voor mensen met bloedgroep A geschikt zou zijn, is in werkelijkheid voor mensen met alle bloedgroepen even gezond. Daarmee halen onderzoekers van de universiteit van Manchester in PLOS ONE het bloedgroependieet onderuit. Dat is in 1996 ontwikkeld door de Amerikaan Peter D’Adamo en heeft wereldwijd nog steeds aanhangers. D’Adamo vindt dat iemand met een bepaalde bloedgroep het dieet moet eten dat gangbaar was toen die bloedgroep in de evolutie ontstond. Volgens de onderzoekers zijn de diëten voor bloedgroepen AB en O iets minder gezond dan het A-dieet, maar ook voor iedereen even goed. Het B-dieet doet niks.

    • NRC