Hotelslogans

Een quiz: wat hebben de volgende slogans gemeen? 1. ‘Light, Purity, Stillness, some secrets are for whiserping’. 2. ‘Be yourself’. 3. ‘Life is a collection of experiences’. 4. ‘The stories begin here’. 5. ‘It’s all in how you enter and leave the room’. 6. ‘Live the life’. 6. ‘Who knew it was possible to feel more at home in the place you already call home?

Nee, ze zijn niet afkomstig van Confucius. Noch zijn het citaten uit een zelfhulpboek. Het zijn slogans van hotelketens. De huidige trend in advertenties is namelijk om het hotel zo raadselachtig en quasifilosofisch mogelijk te presenteren. Kaarsrechte lokmiddelen (Beste hotel, laagste prijzen) zijn uit, mysteries zijn in. Je hebt niet eens door met een hotel te maken te hebben: ‘It isn’t just imaginations that are exquisitely well fed’. Was getekend het St. Regis hotel in New York.