Graf onbekende farao ontdekt

Bij de oud-Egyptische stad Abydos, aan de Boven-Nijl, hebben Amerikaanse en Egyptische archeologen het graf gevonden van een tot nu toe onbekende farao. Het dateert van 1650 v. Chr. en dus van de zogenoemde Tweede Tussenperiode (1793-1550 v. Chr.). Het centrale gezag over Egypte was ingestort en het rijk was uiteengevallen in rivaliserende vorstendommen.

De dode koning heette Senebkay, een naam die egyptologen nooit eerder voluit waren tegengekomen. Een stukje van zijn naam, in hiëroglyfen, staat wel op een oude lijst van Egyptische koningen, maar tot dusverre was er nooit een spoor van deze mysterieuze farao gevonden.

Het onderzoeksteam, geleid door egyptoloog Joseph Wegner van de universiteit van Pennsylvania, doet al een tijdje onderzoek in de buurt van Abydos. Vorig jaar vonden zij er het graf van een eerdere farao, Sobekhotep I, de stichter van de dertiende dynastie (‘vorstenhuis’), die leefde rond 1800 v. Chr. Toen kwam een einde aan het Midden-Rijk en diende zich in de Nijldelta een rivaliserende koning aan, waarmee het rijk uiteenviel .

Wegner en zijn team vonden de grafkamer van Senebkay eerder deze maand, toen zij de naburige tombe van Sobekhotep I verder uitgroeven. De grafkamer bleek geplunderd en het skelet van de farao lag uit elkaar. Senebkay was 1 meter 60 lang en volgens de archeologen stierf hij toen hij achter in de veertig was.

Wegner vertelde de Amerikaanse tv-zender NBC dat de vondst kan wijzen op een tot nu onbekende dynastie. „Het lijkt erop,” zei hij, „dat hier in de buurt alle 16 koningen van deze dynastie begraven liggen.”

Het team vond een houten grafkist die kennelijk was hergebruikt. De grafkamer was opgetrokken uit steenblokken van graven van eerdere dynastieën. Dat hergebruik van materialen uit een oudere periode en de betrekkelijk eenvoudige muurschilderingen in de grafkamer wijzen op instabiliteit en geldgebrek, zegt Wegner. „Het suggereert dat deze koning voor economische uitdagingen stond, die samenhingen met oorlogvoering en fragmentatie van het rijk. Deze vondst geeft een inkijkje in een tijd van verdeeldheid en politieke strijd tussen noord en zuid.”

Wegner verwacht dat hij nog meer zal vinden als hij in het voorjaar terugkomt voor verdere opgravingen. „Waar koningsgraven zijn, zijn koninginnegraven en tombes van hofdignitarissen.”