Extra snijden, maar nu even niet

Het gasbesluit van minister Henk Kamp (Economische Zaken, VVD) is door de voor hem belangrijke partijen redelijk welwillend ontvangen. D66, de ChristenUnie en de SGP waren in meer of mindere mate positief – hoewel de partijen nog willen bestuderen of de afgenomen gaswinning voldoende rekening houdt met de leefbaarheid voor de inwoners van het gebied. Wel zei ChristenUnie-leider Arie Slob dat „we erg te spreken zijn over het pakket dat er ligt om bewoners in Groningen te compenseren”.

Dat deze drie partijen zich niet afkeren van het besluit, is voor de coalitie belangrijk omdat zij in de Eerste Kamer de coalitie aan een meerderheid helpen voor de begroting van 2014. D66, de ChristenUnie en de SGP waren om die reden al van tevoren ingelicht over het besluit van Kamp.

De begrotingen van 2014 en verder moeten vanwege het gasbesluit hoogstwaarschijnlijk worden aangepast. De verminderde gaswinning levert in 2014, 2015 en 2016 inkomstentegenvallers van respectievelijk 0,7, 0,6 en 1 miljard euro op. Daarnaast betaalt de staat een groot deel van de 1,2 miljard euro die de komende vijf jaar in de veiligheid en leefbaarheid van de regio wordt geïnvesteerd. Om voor deze extra kosten te compenseren moeten er de komende jaren nieuwe inkomsten of bezuinigingen worden gevonden.

Overigens gaat de coalitie van VVD en PvdA daarover pas in het voorjaar met D66, de ChristenUnie en de SGP praten. Het past binnen de systematiek van het ministerie van Financiën om in het voorjaar pas eventuele aanpassingen van de begroting te onderzoeken. De coalitie hoopt dat er tegen die tijd mogelijk meevallers zijn vanwege een aantrekkende economie. Dan hoeven minder gasinkomsten niet tot extra bezuinigingen te leiden.

Door de besluitvorming over eventueel aanvullende bezuinigingen uit te stellen, krijgt de coalitie tijd om met de drie oppositiepartijen te onderhandelen over hoe het begrotingsgat kan worden gedicht. Ook oppositiepartij SP is gematigd positief. Volgens Kamerlid Paulus Jansen is het kabinet de „ontkenningsfase voorbij” als het gaat om de problemen met de gaswinning. „Dat is winst.” Jansen vraagt zich wel af of met de maatregelen de problemen afdoende worden opgelost.

GroenLinks is zeer negatief. Volgens Kamerlid Liesbeth van Tongeren doet Kamp „nauwelijks meer” dan waartoe hij toch al werd verplicht. „In totaal wordt er niet minder gas gewonnen, alleen op sommige plaatsen draait Kamp de gaskraan dicht”, zegt zij. Ze vindt het bedrag voor Groningen bovendien een „aanfluiting”.