Wintervogels kijken per boot

Vlakbij Amsterdam ligt het waterrijke natuurmonument het Wormer- en Jisperveld. Bezoekerscentrum de Poelboerderij organiseert hier komende zondag een vaarexcursie. Juist nu valt er veel te zien: er verblijven in de winter meer dan dertig verschillende vogelsoorten: grote aantallen smienten, wulpen, watersnippen, goudplevieren, kieviten, futen, meeuwen, eenden en ganzen. Maar ook bijzondere exemplaren zoals de grote zilverreiger, slechtvalk, blauwe kiekendief, torenvalk en de buizerd. In totaal zo’n 10.000 à 30.000 vogels.

Zondag 19 januari,14.00 - 16.00 uur, Veerdijk 106, Wormer. Reserveren: reservering@poelboerderij.nl. www.poelboerderij.nl