VN waarschuwen: voorkomen ernstige klimaatverandering wordt onhaalbaar

Foto Hollandse Hoogte / Arjen Drost

De doelstelling die wereldleiders met elkaar hebben afgesproken om ernstige klimaatverandering te voorkomen, wordt bijna onhaalbaar. Daarvoor waarschuwt het IPCC, het klimaatpanel van de VN, in een uitgelekte conceptversie van een rapport dat in april zal worden gepubliceerd.

Het IPCC schrijft dat de doelstelling, dat binnen een paar decennia de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen over zijn piek heen moet zijn, onhaalbaar dreigt te worden doordat belangrijke landen hun ambities willen terugschroeven. Als de wereld te lang wacht met het nemen van maatregelen, zullen dure technologieën nodig zijn om broeikasgassen uit de atmosfeer te verwijderen, aldus het IPCC. Maar, voegen de auteurs van het rapport eraan toe, het is op dit moment nog lang niet zeker dat die technologie tegen die tijd ook grootschalig beschikbaar zal zijn.

Intussen verlopen de onderhandelingen over een nieuw klimaatverdrag, waarover in 2015 in Parijs een akkoord moet worden bereikt, uiterst moeizaam. Met name China en de Verenigde Staten staan daarbij tegenover elkaar en vrezen dat strenge afspraken slecht zijn voor hun economie. Maar ook de Europese Unie, in het verleden een van de voortrekkers bij de klimaatonderhandelingen, staat op het punt om zijn ambities terug te schroeven.

Uitstoot broeikasgassen stijgt alleen maar verder

Ondanks nationale en internationale maatregelen die klimaatverandering moeten tegengaan, steeg de uitstoot van gassen die de opwarming van de aarde bevorderen tussen 2000 en 2010 gemiddeld met 2,2 procent per jaar. Ter vergelijking: tussen 1970 en 2000 was de stijging 1,3 procent per jaar. De twee belangrijkste factoren die de sterkere stijging verklaren zijn - ondanks de crisisjaren - de economische groei en de groei van de wereldbevolking, zo staat in het IPPC-rapport.

De opwarming van de aarde kan volgens klimaatwetenschappers die het IPPC raadpleegde ernstige gevolgen hebben, schrijft onze redacteur Paul Luttikhuis vanmiddag in NRC Handelsblad:

Als het veel warmer wordt zal de landbouwproductie dalen, terwijl er juist meer voedsel nodig is om een groeiende wereldbevolking te voeden. Ook dreigt dan de zeespiegel te stijgen tot een niveau dat gevaarlijk wordt geacht voor kleine eilandstaten en landen als Vietnam, Bangladesh en ook Nederland (al beschikken rijke landen over voldoende geld om zich aan te passen). Verder wordt gevreesd voor meer extreem weer, vooral periodes met langdurige regenval of juist extreme droogte.