Snelheid A10-West naar 80

De maximumsnelheid op de westkant van de Ringweg rond Amsterdam had niet mogen worden verhoogd naar 100 kilometer per uur. De rechtbank Amsterdam stelde vanochtend dat de „beleving” van de automobilist niet opweegt tegen de gezondheid van de omwonenden.

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu, VVD) heeft haar besluit om de snelheid te verhogen van 80 naar 100 „onzorgvuldig voorbereid”, aldus de rechter. Ze heeft onvoldoende onderzoek gedaan naar de gevolgen van de snelheidsverhoging.

De zaak was aangespannen door de gemeente Amsterdam en Milieudefensie. Zij konden meetgegevens overleggen waaruit blijkt dat de uitstoot van stikstofdioxide bij de snelweg substantieel hoger is dan het rekenmodel van het ministerie toont. Deze gegevens zijn niet meegewogen bij het besluit.

Het argument dat de doorstroming van het verkeer met de snelheidsverhoging is gediend, werd op de zitting door deskundigen van het ministerie zelf al weersproken. Zo bleef in het verweer alleen „de beleving van de automobilist” over.

De minister krijgt zes weken om tot een nieuw besluit te komen. Een soortgelijk verzoek voor de A12 bij Den Haag wees de rechter af.