Reorganisatieplan gemeente: ‘veel onrust onder ambtenaren’

De Centrale Ondernemingsraad (COR) van de gemeente „houdt zijn hart vast” over de grote gemeentelijke reorganisatie van dit jaar. Op 4 februari nemen burgemeesters en wethouders naar verwachting een voorlopig besluit over de reorganisatie. Daarna wordt dat uitgewerkte plan, waarvan voor de zomer al de hoofdlijnen verschenen, openbaar gemaakt en gepresenteerd aan medewerkers. Dan horen ze of en waar ze een plaats krijgen.

In Het Parool stond deze week al dat bijna een kwart van de ambtenaren straks weg moet. Volgens Marleen Nieuwenhuis, woordvoerder van wethouder Eric van der Burg (Personeel) is dat onjuist: „Er is geen expliciete doelstelling om het aantal ambtenaren te verlagen.” Maar door bezuinigingen gaan er wel degelijk banen verdwijnen. In de voorlopige versie van voor de zomer stond aangegeven dat de gemeente verwacht eind 2016 nog 12.000 fte te hebben. Nu zijn dat er nog 13.563. Een deel daarvan verdwijnt door natuurlijk verloop.

Andere nu al bekende veranderingen zijn dat de stadsdelen na de verkiezingen van 19 maart worden opgeheven en alle ambtenaren straks in dienst van de gemeente zijn, en dat de 26 bestaande gemeentediensten opgaan in vier nieuwe ‘clusters’. Ook bevestigt Nieuwenhuis dat alle directeuren en andere ambtenaren met een topfunctie straks opnieuw moeten solliciteren naar hun eigen of een andere baan bij de gemeente. De toplaag wordt kleiner, zegt de Raad.

Amsterdam besloot in mei vorig jaar al de organisatie vanaf 2014 om te gooien: de grootste reorganisatie in jaren. De COR merkte in oktober al op dat de onrust in de Stopera toenam. De Amsterdamse Rekenkamer oordeelde in november zelfs dat de gemeente wel erg vaak reorganiseert: 115 keer sinds 2008. Zonder veel effect of controle, aldus de Rekenkamer.

Mario Soriano, vicevoorzitter van de Raad, is ook nu nog weinig positief over de reorganisatie: „Wij zijn vanaf het begin niet betrokken bij de plannen. Dat gaat nu beter, maar we hebben er veel aan moeten trekken.” De Raad bemerkt nog steeds veel onrust bij de ambtenaren, ook bij de directeuren. De plannen zouden eerst half oktober al komen, maar werden steeds uitgesteld. „Ze weten niet waar ze aan toe zijn. Dat werkt verlammend.” De COR moet haar advies over het plan in februari uitbrengen.

Nieuwenhuis zegt de signalen van onrust niet te herkennen: „We weten wel dat mensen zo snel mogelijk duidelijkheid willen over hun functie en wat van hen wordt verwacht.” Het definitieve besluit over de plannen wordt half april verwacht.

    • Anouk van Kampen