Neem eindelijk de Groningers serieus

Het vertrouwen van veel Groningers in de rijksoverheid en de NAM is door de problemen met de gaswinning tot een dieptepunt gedaald en er is veel voor nodig om dat terug te winnen.

De spanning in Noordoost-Groningen loopt hoog op. De protesten van de afgelopen dagen geven hier uitdrukking aan. Mensen vragen zich af of ze in hun eigen huis nog veilig zijn en wat hun te wachten staat. Van belang is te erkennen hoe diep de aardbevingen ingrijpen in de persoonlijke levenssfeer, hoe groot het ongemak is dat de inwoners ondervinden, hun gevoel van machteloosheid en van niet serieus genomen worden.

Erkenning van het feit dat er een zware last op het gebied drukt, zal gepaard moeten gaan met geloofwaardige maatregelen.

Ten eerste moet de reductie van gaswinning uit veiligheidsoverwegingen zo snel mogelijk worden uitgevoerd. Dit vermindert het aantal te verwachten aardbevingen. De kans op zware bevingen blijft echter bestaan. De beving van gisteren voorkomen we niet; wel kunnen we de kans verkleinen op de beving die door de winning van morgen wordt veroorzaakt.

Ten tweede moet er een langjarig programma voor de regio worden opgezet om het hele gebied dat wordt getroffen door de aardbevingen tegemoet te komen in de nadelige gevolgen van de gaswinning. Zo’n compensatieprogramma moet gericht zijn op het aardbevingsbestendig maken van woningen, scholen en bedrijfspanden, het treffen van energiebesparende maatregelen die leiden tot waardevermeerdering van woningen en verbetering van het vestigingsklimaat van de regio. Behoud en herbestemming van cultureel erfgoed zoals kerken, instrumenten, molens en borgen (Groningse landhuizen) verdienen bijzondere aandacht. Er is behoefte aan een onafhankelijke beoordeling en afhandeling bij schade en een oplossing voor onverkoopbaar geworden woningen.

Ten derde moet er een toekomstperspectief worden geboden aan deze regio; een economisch vooruitzicht en een aantrekkelijk leefgebied voor nieuwe generaties, ook als er geen gaswinning meer plaatsvindt. Er moet nagedacht worden over nieuwe impulsen voor doorontwikkeling van dit gebied. Kansrijke sectoren zijn energietransitie en landbouw-agribusiness.

De aardgasbaten leveren jaarlijks twaalf miljard euro op. Daar betalen de bewoners van het gaswinningsgebied een hoge prijs voor. Nu door het vaker voorkomen en zwaarder worden van de aardbevingen hun veiligheid in het geding komt, is de huidige situatie niet langer houdbaar en zijn passende voorzieningen op zijn plaats. Na een jaar van wachten is het geduld van de inwoners genoeg op de proef gesteld. Minister, kabinet en Tweede Kamer: herstel vertrouwen, garandeer veiligheid en biedt toekomstperspectief aan de inwoners van Noordoost-Groningen.

    • Stieneke van der Graaf