Finsterworld (Duitsland)

Finsterworld, van de Duitse Frauke Finsterwalder, is een in Oost-Duitsland gesitueerde zedenschets waarin jong en oud zich vreugdeloos wentelt in materiële welvaart. Het aangapen van natuurfilms op de televisie lijkt alle andere vormen van zinvolle menselijke uitwisseling te verdringen. Geld maakt niet gelukkig, ook al biedt het de mogelijkheid om nare gedachten, aan de concentratiekampen uit de nazitijd bijvoorbeeld, te verdringen.