Leidsche Rijn ‘bouwt voor leegstand’

Leidsche Rijn Centrum trekt minder winkels dan gepland.

Ontwikkelaar ASR wil het plan strippen, maar de gemeente Utrecht voelt daar niet voor.

Vastgoedontwikkelaar ASR wil „20 tot 40 procent” minder winkels bouwen dan contractueel vastgelegd in het prestigieuze nieuwe Utrechtse winkelgebied Leidsche Rijn Centrum. Dat stelt ASR, dat in conflict is geraakt met de gemeente Utrecht.

ASR onderhandelde met 75 potentiële winkeliers over de huur van een pand in het winkelcentrum, maar geen enkel bedrijf zou zich er willen vestigen als de huidige plannen worden uitgevoerd. Winkelketens C&A, V&D en Primark, die werden gezien als belangrijke publiekstrekkers, hebben aangegeven zeker niet naar Leidsche Rijn te komen. Ze zijn bang voor leegstand en hebben daarom geen vertrouwen in de financiële mogelijkheden. ASR-directeur Jeroen Messemaeckers, gisteravond bij een bewonersavond: „Het centrum heeft meer kans als we het aanpassen aan de marktomstandigheden.”

Leidsche Rijn Centrum is een van de grotere bouwprojecten van Nederland. Het wordt door Utrecht gezien als het ‘nieuwe stadshart’ en een cruciale verbinding tussen de bestaande stad en de Vinex-wijk Leidsche Rijn. Daar wonen op termijn 100.000 mensen. Nu zijn dat er ruim 70.000.

ASR steekt een half miljard euro in winkelhart Leidsche Rijn Centrum. Behalve winkels moeten er voorzieningen komen, zoals een bioscoop, horeca, appartementen en kantoren.

In 2007 startten de plannen voor Leidsche Rijn Centrum, nadat ASR de Europese aanbesteding won. De contracten tussen gemeente en ontwikkelaar zijn gesloten. Het lijkt erop dat het stadsbestuur ASR aan die afspraken wil houden. Wethouder Gilbert Isabella (PvdA, Leidsche Rijn): „Ik zie echt geen reden om de contracten op te schorten.”

De woordvoerder van ASR stelt dat dan voor leegstand gebouwd wordt. „Winkels willen niet komen, want de ambities zijn te groot. Sinds 2007 is de wereld veranderd, door de crisis en de opkomst van internetwinkelen. Deze plannen zijn niet meer realistisch”.

Uit een openbaar gemaakte briefwisseling tussen ASR en Utrecht blijkt een stevig conflict. ASR verwijt de gemeente, in een brief die is ondertekend door de bestuurders Nico Mol en Messemaeckers, een tunnelvisie. „Het onverkort doorzetten van de plannen – tegen alle adviezen van ontwikkelaar, belegger en adviseurs in – brengt grote risico’s met zich mee.” In antwoord schrijft wethouder Isabella: „Wij constateren dat elders in Nederland nog wel grootschalige initiatieven worden ondernomen […] U lijkt uit het oog te verliezen dat uw ondernemingen vrijwillig hebben meegedaan aan de aanbesteding.”

De bouw van Leidsche Rijn Centrum moet in het voorjaar beginnen. Op 4 februari praat de gemeenteraad over de kwestie.

    • Enzo van Steenbergen