Poging om misbruik van het woord ‘nazi’ te verbieden

Het Israëlische parlement heeft gisteren zijn voorlopige goedkeuring gegeven aan een wetsvoorstel om het oneigenlijk gebruik van het woord ‘nazi’ en andere symbolen die verwijzen naar de Holocaust te verbieden. Misbruik moet worden bestraft met 21.000 euro boete of zes maanden cel. Er is een debat losgebarsten over de reikwijdte van de vrijheid van meningsuiting.

Het wetsvoorstel is ingediend in reactie op de toenemende trivialisering van nazisymbolen. Behalve dat ‘nazi’ een veel gebruikt scheldwoord is, waren er de laatste tijd incidenten waarbij nazisymbolen werden gebruikt. Op Facebook verscheen een foto van de minister van Financiën in SS-uniform, en van orthodoxe joden die gele davidsterren dragen uit protest tegen de uitbreiding van militaire dienst.

Niet iedereen ziet heil in een verbod. Volgens openbaar aanklager Yehuda Weinstein kan misbruik beter worden bestreden met voorlichting. „Is het passend in een democratie om een hele wereld van beelden uit het publieke discours te verbannen om gevoelens van mensen te beschermen? Gezien het belang van het grondwettelijke recht op vrijheid van meningsuiting moet elke restrictie minutieus bestudeerd worden.” Een soortgelijk voorstel werd twee jaar geleden ingediend, maar stuitte op verzet van de juridisch adviseur van de regering.