Minder voortijdige schoolverlaters - 27.950 jongeren van school zonder diploma

Foto ANP / Koen Suyk

Het aantal jongeren dat zonder diploma van school gaat, is vorig jaar stevig gedaald. In totaal stopten 8300 minder jongeren voortijdig met hun opleiding in vergelijking met het schooljaar 2011/2012, toen nog bijna 35 duizend jongeren uitvielen. Dat meldt het ministerie van OCW.

De daling heeft voor een deel mee te maken met een betere meetmethode die het ministerie hanteert. Zo werden voorheen ook jongeren als voortijdig schoolverlaters geteld terwijl ze waren overgestapt naar particulier onderwijs of in dienst van defensie waren getreden. De rest van de daling is te danken aan extra inspanningen van scholen en gemeenten, aldus het ministerie.

Het aantal voortijdig schoolverlaters daalt al jaren gestaag. Twaalf jaar geleden stopten nog zeventigduizend jongeren met school voordat ze een diploma op zak hadden.

Kabinetsdoelstelling voor 2016 is 25.000

Minister van Onderwijs Jet Bussemaker (PvdA) zegt in een persbericht verheugd te zijn dat het aantal schoolverlaters nog altijd daalt. Maar het wordt nog een hele klus om dit getal vast te houden, zegt ze.

“Natuurlijk is elke jongere die zonder diploma de school verlaat er één te veel, maar dit resultaat van vandaag laat zien dat de intensieve samenwerking tussen scholen en gemeenten werkt. De aanpak met prestatieafspraken, sturen op cijfers en op een actief verzuimbeleid heeft effect. Zeker nu realiseren jongeren zich dat zij met een diploma op zak hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten.”

Bussemaker wijst erop dat met deze daling de kabinetsdoelstelling van 25.000 schoolverlaters in 2016 in zicht komt. Het kabinet trekt ook voor de komende jaren extra geld uit om het aantal voortijdig schoolverlaters nog verder te verlagen.

In vrijwel alle regio’s is het aantal voortijdig schoolverlaters afgenomen. De regio Zuid-West Friesland heeft al twee jaar op rij het laagste uitvalpercentage van alle regio’s. Van de vier grote steden is daling in Amsterdam het grootst met 31,1%.

    • Lex Boon