Charles Ducal gaat bruggen slaan

Charles Ducal (1952) is de eerste Belgische Dichter des Vaderlands. De Belgische collega van Anne Vegter is voor twee jaar benoemd en wil zes gedichten per jaar voor zijn land schrijven. Daarbij moet de Nederlandstalige Ducal een brug slaan tussen de drie taalgemeenschappen van België. Het is de bedoeling dat hij na twee jaar de pen overdraagt aan een Franstalige collega, gevolgd door een Duitstalige. Ieder gedicht zal in de drie Belgische landstalen worden aangeboden. (NRC)