VU-econoom weerspreekt beschuldigingen zelfplagiaat

Het College van Bestuur van de VU wil van de nieuwe onderzoekscommissie horen of Nijkamp collega’s of promovendi met wie hij heeft samengewerkt heeft geschaad. Foto Hollandse Hoogte / Roger Dohmen

Volgens VU-econoom Peter Nijkamp missen de beschuldigingen dat hij ‘zelfplagiaat’ zou hebben gepleegd, elke redelijke grond. Dat schrijft Nijkamp in reactie op een eerdere publicatie van NRC Handelsblad.

Nijkamp zou niet alleen in het proefschrift van promovenda Karima Kourtit, maar in meerdere publicaties zonder bronvermelding teksten gebruikt hebben uit eerdere publicaties van hemzelf en co-auteurs. Dat bleek vorige week uit een steekproef van NRC Handelsblad uit het enorme oeuvre van Nijkamp. Ook bevatten artikelen in drie proefschriften, waarvan hij co-auteur is, voorbeelden van tekstplagiaat van andere wetenschappers.

‘Wie dit recycling noemt, zit er totaal naast’

In zijn weerwoord ageert Nijkamp tegen het gebruik van de term ‘zelfplagiaat’:

“Het is toch te gek voor woorden dat in dat finale product (de ‘core publication’), waarvan de publicatie soms lange tijd op zich laat wachten en die gebaseerd is op een reeks tentatieve tussenproducten en ‘halffabricaten’ van de auteurs zelf, alle voorgaande voorlopige teksten van de auteur(s) met bron verantwoord zouden moeten worden op straffe van beschuldiging van ‘zelfplagiaat’. Een paper zou totaal onleesbaar worden. Wie dit ‘recycling’ noemt, zit er totaal naast.”

‘Jammer dat een hetze in het leven is geroepen’

Volgens Nijkamp kunnen de aangedragen voorbeelden van (zelf)plagiaat de toets der kritiek niet doorstaan.

“Het is jammer dat een hetze in het leven is geroepen die niet alleen betrokkenen, maar ook de wetenschap als geheel ten onrechte ernstige schade heeft toegebracht.”

Het College van Bestuur van de Vrije Universiteit besloot vorige week een onderzoekscommissie in te stellen die het gehele werk van Nijkamp moet doorlichten op (zelf)plagiaat. Ook de commissie-Drenth die de beschuldigingen van schending van de wetenschappelijke integriteit door Nijkamps promovenda Karima Kourtit onderzocht had al geconcludeerd dat de werkwijze van haar promotor Nijkamp onoorbaar was.

    • Marije Willems