Om heilig te worden is niet langer veel geld nodig

In overeenstemming met het pleidooi van paus Franciscus voor een arme kerk heeft het Vaticaan de procedure voor een heiligverklaring versoberd en een tarieflijst vastgesteld voor de verschillende fasen van dat proces. In het verleden konden rijke kerkelijke groepen vaak sneller ‘hun’ kandidaat heilig verklaard krijgen. De kosten kunnen, onder andere door het inhuren van deskundigen en het organiseren van bewijzen, volgens het weekblad Panorama gemakkelijk oplopen tot een half miljoen euro. De Osservatore Romano schreef gisteren dat er ook een fonds komt om ‘arme’ kandidaat-heiligen te steunen. (NRC)