Minister komt grote steden niet tegemoet in geval snorscooter

De grote steden krijgen geen helmplicht voor snorfietsen. Tocht zijn er nog opties om ze van het fietspad te weren.

De grote steden krijgen geen steun van het kabinet voor de wens scooters van het fietspad te weren. Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu, VVD) heeft de Tweede Kamer gisteren laten weten dat zij niet van plan is de daarvoor vereiste helm verplicht te stellen voor snorfietsers. Een lokaal experiment met een helmplicht in Amsterdam, schrijft zij, is „juridisch onmogelijk”. Zij noemt wel een andere mogelijkheid: aanpassing van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens, waardoor gemeenten de bevoegdheid krijgen om wegen aan te wijzen waar snorfietsers, met helm, van de rijweg gebruik moeten maken.

De brief van de minister is een antwoord op een voorstel van de grote steden. Zij vroegen om een lokale helmplicht en om „steviger handhaving” van hardrijders op (opgevoerde) scooters. Maar ook op dat punt komt Schultz hun niet tegemoet. Op de vraag of het mogelijk is het kentekenbewijs van hardrijders in beslag te nemen als zij worden betrapt bij een automatische snelheidscontrole, schrijft ze dat dit niet kan. Dat is zo ingrijpend”, stelt zij, „dat deze werkwijze uitsluitend bij staandehouding door de politie kan worden toegepast.”

Schultz zwakt in haar brief alarmerende cijfers van verkeersongevallen af. „Hoewel elk verkeersslachtoffer er één te veel is, lijkt het verkeersveiligheidsaspect van de snorfietsers in Amsterdam beperkt. Slachtoffers zijn vooral de te hard rijdende snorfietsers zelf.” Volgens haar is het aantal gewonden door ongevallen met scooters „niet te bepalen”. Amsterdam stelt dat in 2012 689 mensen gewond zijn geraakt door ongevallen met scooters.

Toch noemt de Amsterdamse verkeerswethouder Wiebes (VVD), die hierin de steden vertegenwoordigt, de brief „hoopvol”. Dat Schultz een mogelijkheid noemt waardoor gemeenten hun eigen beleid kunnen voeren, past volgens hem in het „constructieve overleg” dat wordt gevoerd.